Natuur

Polder IJdoorn gereed

Natuurmonumenten heeft de werkzaamheden in de buitendijkse polder IJdoorn afgerond. Het gebied is zo’n honderd hectare groot en vormt een veilige haven voor weide- en moerasvogels. Op 12 juni is een honderdtal bezoekers rondgeleid door Natuurmonumenten en internationale ontdekkingsreiziger en schrijver Redmond O’Hanlon. Ook het nieuwe vogelkijkpunt is nu klaar voor gebruik.
Polder IJdoorn vormt een stapsteen voor de natuur rond Amsterdam, een schakel tussen verschillende natuurgebieden. Op het grasland van de grote polder strijken de tureluur en de grutto graag neer. De plassen en het rietmoeras van de kleine polder trekken weer andere dieren aan. In de omringende rietlanden komen ringslangen voor en er broeden bedreigde vogels.

Lees ook:
IJdoornpolder opgeknapt voor weidevogels (22-12-2011)
Meer over de natuur