Natuur

Polder bij Durgerdam klaar voor weidevogels

Natuurmonumenten vormt polder IJdoorn om tot een natuurgebied waar weidevogels en trekvogels zich thuisvoelen. Tot het einde van dit jaar worden vrijwel alle dammen aangepast. Ook komen er stuwen en pompen om het waterpeil beter te reguleren. Verder worden er nieuwe landhekken geplaatst, wordt de dijk gerepareerd en komt er een kniehoog raster om vossen – een bedreiging voor de vogels – tegen te houden. In de westhoek komt een vogelkijkhut.
De ruim 100 hectare grote polder IJdoorn ligt buitendijks en bestaat voornamelijk uit grasland waarop vogels als de tureluur en de grutto graag neerstrijken. Het aanwezige rietmoeras is aantrekkelijk voor onder meer de lepelaar. De werkzaamheden zijn tegen het einde van 2013 gereed.

Lees ook:
Hulp voor de vogels (12-11-2012)
Help weidevogels groot worden
(12-03-2013)
Natuurprojecten rond IJburg afgerond (11-08-2012)
Ydoornickerdam werd Durgerdam (30-01-2013)