Nieuws

Plan voor leefbaarheid Dapperbuurt

De Dapperbuurt moet weer een plek worden waar het prettig wonen, werken en winkelen is. Daarom gaan de gemeente, woningcorporatie Ymere en woonstichting De Key – deze drie partijen bezitten er meer dan de helft van de bedrijfspanden – samenwerken om de leefbaarheid en de uitstraling van de wijk te verbeteren.
In het document ‘Dapper, Durven, Doen’ dat zij op 29 mei ondertekenden zijn de plannen omschreven. De eigen panden in de Dapperstraat en de Eerste van Swindenstraat worden opgeknapt en ondernemers krijgen hulp om hun winkels (weer) aantrekkelijk te maken. Voor panden die leegkomen wordt gezocht naar een nieuwe invulling die een divers en duurzaam winkelaanbod dichterbij brengt.