Nieuws

Pasen op het Muiderslot

Op 27 en 28 maart gaat het op het Muiderslot over de dieren die in de middeleeuwen het kasteel bewoonden. De Valkenier geeft demonstraties, vertelt alles over valkerij, de adel in de middeleeuwen en over het hebben van huisdieren in die tijd. Een mandenvlechter laat zien hoe pluimveemanden werden gemaakt en kinderen kunnen knutselen aan hun eigen paaseierenmandje.

Het houden van dieren in huis is van alle tijden. Bij de adel in de Middeleeuwen was bijvoorbeeld de papagaai al favoriet. Het Muiderslot wijdt een jaar aan wonen in de middeleeuwen. In de Kemenade, een écht oud woonvertrek in het kasteel, wordt gedurende het jaar een authentiek middeleeuwse interieur gerealiseerd. Tijdens de paasdagen werkt de mandenvlechter aan een vogelkooi, die hier een plekje krijgt.

Kinderen mogen paasmandjes maken met knipselkunstenares José Vingerling. Zie ook www.muiderslot.nl.