Nieuws

Oranjesluizen weer toegankelijk

Ruim een halfjaar waren ze afgesloten, maar nu zijn de Oranjesluizen weer geopend voor fietsers en voetgangers. Het imposante stelsel van sluizen is van groot belang voor de binnenvaart en de pleziervaart, maar dagelijks gaan er tussen Schellingwoude en Zeeburgereiland ook talloze mensen te voet of met de fiets naar de overkant van het IJ. 
De Oranjesluizen houden de waterhoogte in het Noordzeekanaal op peil en vormen de grens tussen het Binnen- en het Buiten-IJ. Het complex werd in 1872 voltooid en bestaat uit drie sluizen voor kleine schepen, een grote voor de binnenvaart en twee vispassages. 

Er wordt door de sluisbedieners niet altijd even goed opgelet. Als voetganger of fietser sta je soms zo een half uur te wachten, terwijl er dan in de verste verte geen schip te bekennen is.