Nieuws

Opvang en onderwijs in één concept

Op maandag 31 januari tekenden de directeur van STAIJ, waar basisschool Laterna Magica onder valt, en de directeur van Skon Kinderopvang een intentieovereenkomst voor een Integraal Kindcentrum op IJburg. Dit centrum verenigt basisonderwijs, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang in een ‘pakket’. Onder de noemer Natuurlijk Spelen en Natuurlijk Leren wordt hier door de verschillende partijen gewerkt aan het realiseren van talentontwikkeling voor kinderen van 0-13 jaar in ‘Talentenschool Laterna Magica’.

Op het toekomstige Integraal Kindcentrum Talentenschool Laterna Magica kunnen kinderen van 0 tot 13 jaar terecht, van 7.30 – 18.30 uur. Zij komen er om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Alle ontwikkelingsterreinen komen aan bod, en het kind staat centraal. De school en de ‘de opvang’ werken samen onder één regie, in verschillende units: 0-4 jaar, 4-8 jaar, en 8-12 jaar. Er wordt gewerkt met één coach per kind, één portfolio en één ontwikkelplan, één pedagogische visie, en vanuit het concept talentontwikkeling.

SKON is een landelijke specialist in dagopvang en buitenschoolse opvang. Alle skon kinderverblijven hebben een naam volgens het seriemerk van skon: ‘de blauwe’ gevolgd door een dier(soort). De blauwe glimworm is een van die kinderverblijven en biedt dagopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
De Stichting Openbaar Primair Onderwijs (STAIJ) is het bevoegd gezag van 17 scholen voor ruim 5200 leerlingen. De stichting Samen tussen Amstel en IJ gaat uit van de diversiteit in de samenleving. Zij stelt zich tot doel het waarborgen en stimuleren van kwalitatief goed, eigentijds, ondernemend openbaar primair onderwijs voor iedereen, waarin veel aandacht is voor samen werken.