Nieuws

Oost zet eigen kunstcollectie te koop

Stadsdeel Oost wil af van het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) aan de Oranje Vrijstaatkade. Als het aan het dagelijks bestuur ligt, wordt de oplossing gezocht in privatisering. Onzin, vinden tegenstanders. De collectie valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar: de gemeente. De raad beslist half oktober.

“Het is geen kerntaak van de overheid om een kunstcollectie te beheren. ’t Is een vreemde eend in de bijt binnen de taken van het stadsdeel,” zegt wethouder Jeroen van Spijk (D66). Oost zit al jaren met het CBK in de maag. Want de collectie mag dan in het beste geval 4 miljoen euro waard zijn, het beheer ervan is duur: een half miljoen per jaar.

En dus wil het stadsdeel zo snel mogelijk van het centrum af. Voor een symbolisch bedrag van 1 euro mag de kunstcollectie van de hand, stelt het stadsdeel. Aan dit voorstel zijn enkele voorwaarden verbonden: de nieuwe eigenaar van het CBK moet bereid zijn de huur en het personeel in ieder geval voor vijf jaar over te nemen. Verder moet het centrum, dat nu drie jaar op de huidige locatie gevestigd is, blijven waar het is, en dienen de functie die het heeft als ontmoetingscentrum en kunstuitleen behouden te blijven.

Inmiddels hebben zich elf geïnteresseerde partijen gemeld. Kunstuitleen SBK is er een van. Meer wil Van Spijk er nog niet over kwijt. “Wij willen het aan een club geven die er duurzaam mee omgaat.”

Van Spijk is ervan overtuigd dat het CBK met deze constructie in de huidige vorm zal kunnen blijven bestaan. “Het CBK blijft zoals het is, maar wordt in de toekomst niet meer door de overheid gerund.”

Omdat het centrum onder het stadsdeel valt, zijn de medewerkers strikt genomen ambtenaren die het beleid van het stadsdeel moeten volgen. Maar het leidt geen twijfel dat het CBK zelf de voorkeur heeft om te verzelfstandigen in plaats van overgenomen te worden. Conservator Catherine Steenbeek: “Het is de collectie van de gemeente, die met gemeenschapsgeld is aangekocht.”

De vrees bestaat dat de kerncollectie van 75 belangrijkste stukken bij een nieuwe eigenaar uit elkaar valt. Ook is het centrum bang dat de educatieve (buurt)functie verloren gaat als de gemeente zelf geen eigenaar meer is.

Hedy d’Ancona, oud-minister van Cultuur en betrokken bij het centrum, noemt de plannen van het stadsdeel ‘ridicuul’ en ‘een klap in het gezicht van de belastingbetaler’. “Waarom zou een willekeurige exploitant er wel uitkomen en de gemeente niet? Ik kan niet geloven dat kunst die met gemeenschapsgeld is aangekocht zo verpatst wordt.”

D’ Ancona, onder wier ministerschap de rijksmusea verzelfstandigden, is ervan overtuigd dat een zelfstandig CBK mogelijk is, maar dan moet het centrum daar wel de tijd voor krijgen. Privatisering is wat haar betreft geen optie.

Door Rosanne Kropman