Nieuws

Ontwerp Eerste Van Swindenstraat: meer ruimte voor voetgangers en fietsen

De Eerste Van Swindenstraat moet een aantrekkelijke en veilige winkelstraat worden. Met input van bewoners heeft stadsdeel Oost het plan hiervoor nu klaar.

Er komt eenrichtingsverkeer, de rijbaan wordt smaller met meer ruimte voor voetgangers, fietsparkeerplekken en laad- en losplekken. Voor fietsers richting de Linnaeusstraat komt er een fietsstrook. In plaats van schuine parkeervakken krijgt de straat rechte parkeerplekken langs de weg. Ook komen er op verzoek van de buurt meer prullenbakken en er komt een drinkwaterpunt.

Nieuwe bomen
Een woordvoerder van stadsdeel Oost vertelt dat er nieuwe zo groot mogelijke bomen geplant gaan worden, met meer groeiruimte en een drainagesysteem. De huidige bomen zijn in matige conditie zijn, hebben te weinig groeiruimte en niet allemaal sterk genoeg om de werkzaamheden te overleven. Ze zorgen ook voor problemen door wortelopdruk. De twee bomen aan het begin van de straat blijven wel staan en er komen plantenbakken met extra groen in de hele straat.

In overleg met bewoners en ondernemers start de gemeente in 2022 met de uitvoering. Zie ook amsterdam.nl/eerstevanswindenstraat.