Nieuws

Onderzoek naar tijdelijke pont Zeeburgereiland-Oostelijk Havengebied. Eerste bouwprojecten Sluisbuurt gaan van start

De bouw in de Sluisbuurt op Zeeburgereiland gaat van start. Op drie kavels verrijzen daar als eerste een hogeschool en 750 tot 800 jongeren- en studentenwoningen. De bouw start eind 2020 en duurt ruim twee jaar. Intussen onderzoekt de gemeente – omdat de brug nog op zich laten wachten – of het mogelijk is een tijdelijke pontverbinding op te zetten tussen de Sluisbuurt en het Oostelijk Havengebied.

Hogeschool Inholland voegt in de Sluisbuurt vrijwel alle opleidingen uit Amsterdam en Diemen samen. Uiteindelijk studeren hier dan 7.500 studenten. DUWO bouwt zelfstandige woningen en groepswoningen voor jongeren en studenten. In de Sluisbuurt komen in totaal ruim 5.500 woningen. De ontwikkeling gaat tien tot vijftien jaar duren.

Onderzoek naar brug
Omdat in het nieuwe deel van Oost – IJburg en Zeeburgereiland – straks 70.000 mensen wonen, zijn betere verbindingen nodig. Niet alleen voor tram 26, de enige lijn van en naar deze wijken en gevoelig voor storingen, maar ook voor auto’s en fietsers. Voor bewoners van IJburg en Zeeburgereiland gaat fietsen richting het centrum en terug het snelst via een brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Een brug is ook hard nodig om alle verkeersstromen te spreiden. Andersom wordt de nieuwe Oostkant – een complete stadswijk met voorzieningen, een hogeschool en een stadsstrand van bijna een kilometer lang – een steeds interessantere plek voor Amsterdammers uit alle stadsdelen.De gemeente onderzoekt mogelijke locaties voor de brug en zal hier in de komende maanden een principebesluit over nemen. Pas in 2028 kan de brug gereed zijn.

Onderzoek naar tijdelijke pont Zeeburgereiland-Oostelijk-Havengebied
Sinds vorig jaar onderzoekt de gemeente Amsterdam daarom ook of het mogelijk is om een tijdelijke pontverbinding op te zetten. Er zijn er zes aanlandpunten in het Oostelijk havengebied en twee aanlandpunten op Zeeburgereiland in beeld. Volgens verkeersonderzoek worden de aanlandplekken op de kop van Sporenburg en op de kop van Borneo het meeste gebruikt. Behalve verkeersonderzoek worden ook onder meer de veiligheid voor de scheepvaart en de verkeersveiligheid langs de fietsroutes in het onderzoek meegenomen. In maart wordt het onderzoek voorgelegd aan het college van B en W. Daarna wil de gemeente met betrokkenen in gesprek over de routes en vaartijden; er komen informatiebijeenkomsten. Halverwege 2020 volgt naar verwachting een besluit over de tijdelijke pontverbinding. Zie ook www.amsterdam.nl/pontverbinding.

Afbeelding is van de gemeente Amsterdam: Plattegrond inventarisatie pontaanlandingen.