Nieuws

Onderzoek naar grondwaterpeil Diemerpark

Vanaf maandag 20 september voert Waternet proefboringen uit in het Diemerpark. Hiermee wil het bedrijf onderzoeken hoe het grondwaterpeil in de voormalige vuilstortplaats in de toekomst omlaag kan. De plekken waar de werkzaamheden plaatsvinden zullen worden afgezet. Omdat er tot in de vuilstort wordt geboord, zijn er preventieve veiligheidsmaatregelen getroffen: medewerkers dragen beschermende kleding. Maar er is geen sprake van risico voor de gezondheid. Dat benadrukt ook stadsdeelwethouder Nevin Özütok.

Om de ingepakte voormalige stortplaats extra te beveiligen wordt het grondwaterpeil met pompen laag gehouden, waardoor er geen water naar buiten kan. Deze zogenoemde bronpompen bevinden zich onder de putdeksels, die zichtbaar door het hele park verspreid liggen. Het opgepompte water wordt gereinigd en daarna afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Ondanks het gebruik van bronpompen, is het grondwater de afgelopen jaren gestegen. Door proefboringen gaat Waternet nu onderzoeken of er andere methoden zijn om het waterpeil te laten zakken.


Voldoende bescherming
De Dienst Milieu en Bouwtoezicht is samen met Waternet eindverantwoordelijk voor het beheer en de nazorg van de bodemsanering op de Diemerzeedijk. Stadsdeel Oost is beheerder van het Diemerpark. Nevin Özütok, stadsdeelwethouder, benadrukt dat de huidige isolatie voldoende bescherming biedt. “Het park is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een groot natuur- en recreatiegebied waar veel bewoners en recreanten gebruik van maken. Zij fietsen, wandelen, skeeleren, en zwemmen ook met kinderen bij het strandje. Om te zorgen dat het park in de toekomst ook goed gebruikt kan worden, is onderhoud nodig.”


De sanering van het gebied Diemerzeedijk begon in 1998 en was in 2001 klaar. Rondom de voormalige stortplaats zijn destijds schermwanden van cement bentoniet met een folielaag geplaatst, ca. 26 meter diep. Bovenop de wanden is een aantal horizontale deklagen gelegd. De belangrijkste daarvan is de afsluitende laag; trisoplast. Op deze manier werd het verontreinigde gebied in een soort omgekeerde doos geïsoleerd van zijn omgeving. Op de afsluitende laag is vervolgens nog een ‘leeflaag’ aangebracht: het park.


Van stortplaats tot natuurgebied
Het Diemerpark is een uniek natuurgebied in de stad. Er zijn ruim tweehonderd plantensoorten geteld en ruim tweehonderd vogelsoorten, waaronder de oeverzwaluw en de ijsvogel. Ook hebben karakteristieke zoogdieren het natuurgebied weten terug te vinden, zoals vleermuizen, vossen, hermelijnen en reeën. Onder een aantal wegen lopen veilige faunatunnels, om het leefgebied voor kleinere diersoorten te beschermen.


Foto: Waternet markeert alvast de plekken waar straks geboord wordt. Dit wordt stempelen genoemd.