Nieuws

Nieuwe woningen in de Transvaalbuurt

In de Transvaalbuurt is een omvangrijk bouwproject van start gegaan. Tugela omvat vijf woonblokken die begin 20ste eeuw zijn gebouwd voor voornamelijk Joodse handwerklieden. Twee ervan zijn begin dit jaar gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De eerste fase – de bouw van 85 sociale huurwoningen, 33 markthuurwoningen, 35 koopwoningen en 85 parkeerplaatsen – is in oktober begonnen. Er is gevelkunst bedacht, gebaseerd op het tegeltableau van De Handwerkers Vriendenkring. Deze vereniging werd in de 19de eeuw opgericht om de levensomstandigheden van Joodse Amsterdammers te verbeteren.

Lees ook over het Tugelahuis in de Transvaalbuurt.