Nieuws

Nieuw plan voor oostelijk deel Oostpoort

Het oostelijke nog braakliggende puntje van Oostpoort, nieuwbouwwijk in ontwikkeling, wordt stapsgewijs ontwikkeld. Er komen minder appartementen en meer laagbouwwoningen dan eerst bedacht. Daarover hebben stadsdeel Oost en ontwikkelaar OCP overeenstemming bereikt. Het nieuwe plan sluit beter aan bij de vraag op de woningmarkt, zeggen zij.

Uit marktonderzoek blijkt dat er op deze plek meer behoefte is aan zogenoemde grondgebonden woningen. Het aantal koopappartementen daalt er nu van 192 naar 35. Er komen, net als in het oude plan, 84 sociale huurappartementen.

Oostpoort
Het grootste deel van Oostpoort – tussen Linnaeusstraat, Ringvaart en Polderweg – is klaar of is in aanbouw. Rondom de voormalige Oostergasfabriek verrijst nieuwbouw en een winkelcentrum. Ook sportfondsenbad Oost, MuzyQ en het stadsdeelhuis maken deel uit van het wijkje.

Over ruim vier jaar kan het plan voor de oostpunt gerealiseerd zijn. In 2014 start OCP met de renovatie van het voormalige dierenasiel. De ruimte wordt vervolgens, conform het bestemmingsplan, een horecazaak. De krakers die er op dit moment in huizen, moeten het gebouw uiterlijk februari 2014 hebben verlaten.