Nieuws

Moeten bewoners wijken voor meer betaalbare woningen? – artikel met ingezonden brief bewoners

Precies 17 bewoners uit de Van der Kunbuurt in Oost kunnen de bouw van tientallen extra sociale huurwoningen en honderden nieuwe middeldure huurwoningen tegenhouden. Stadgenoot, de woningcorporatie die op één na alle 271 woningen in de Van der Kunbuurt bezit, is nu aan zet en vindt dat de gemeente het hele plan voor de buurt moet aanpassen.

De Van der Kunbuurt stamt uit 1950 en bestaat uit zes woonblokken, waarvan één langs de Amstel en de rest opgevouwen achter het Amstelstation. Eigenaar Stadgenoot heeft de bewoners ruim tien jaar geleden verzekerd dat zij nog tot circa 2020 konden blijven. Nu dat jaartal in zicht komt, heeft de corporatie dit voorjaar haar bewoners om hun mening gevraagd: zijn ze voor of tegen sloop en nieuwbouw van hun woning?

De bewoners van het blok langs de Amstel stemden massaal tegen. Van de andere bewoners (de ‘echte’ huurders, niet de studenten met tijdelijke contracten) die de enquête hadden ingevuld, bleek bijna de helft vóór sloop. 53 stemden tegen en 8 wisten het niet.

Met meer stemmen voor dan tegen zou je denken: slopen die vijf blokken. De woningnood is hoog in Amsterdam en de tientallen extra sociale huurwoningen en honderden middelhuur appartementen die op deze plek terugkomen zouden zeer welkom zijn.

Maar zo eenvoudig is het helaas niet. Volgens de wet en de Amsterdamse regels moet bij sloop niet vijftig maar zeventig procent van de bewoners vóór stemmen. Daarom gaat Stadgenoot, zo stond in een brief die de woningbouwcorporatie deze maand aan de gemeenteraad schreef, een nieuw voorstel ontwikkelen en dat aan de bewoners voorleggen.

Stel dat dan dezelfde bewoners weer hun mening geven, dan mogen er straks niet meer 53 tegenstemmers zijn, maar maximaal 36. Dus 17 bewoners moeten van mening veranderen, anders gaan de plannen voor sloop en nieuwbouw niet door.

Enkele reacties van bewoners bij de open vragen van de vorige enquête bieden weinig hoop: ‘NIKS GEEN VERHUIZING ALLES MOET BLIJVEN ZOALS HET IS’ of ‘WE ZIJN GELUKKIG LAAT ONS MET RUST’.

Zo wordt de Van der Kunbuurt een interessante test voor het linkse stadsbestuur, dat belooft meer woningen te bouwen voor mensen met weinig geld én voor de spreekwoordelijke onderwijzer en politieagent. Wat is linkser: 17 bewoners in hun woning laten zitten of de bouw van vele honderden extra woningen?

Door Harko van den Hende

Reactie, ingezonden brief:

Een mooie woonbuurt slopen doe je niet met krappe meerderheid

Het is asociaal om een woonbuurt niet te slopen, als je daar meer woningen kunt terugbouwen en ongeveer de helft van de bewoners aangeeft daar voor te zijn. Dat betoogt Harko van den Hende in de Brug (26 sept. 2018) over de Van der Kunbuurt bij het Amstelstation. Voor een links stadsbestuur zou het volgens hem een test zijn de sloop gewoon door te zetten. Volgens deze redenering zou je vrijwel heel Amsterdam kunnen slopen, want overal wonen mensen met verhuiswensen, en de woningdichtheid kan altijd nog hoger. Die is in deze buurt trouwens al vrij hoog, ondanks de mooie plantsoenen tussen de woonblokken.

Hij noemt het jaartal 2020, maar het stadsdeel besloot in 2005 dat de sloopplannen toen niet doorgingen, en beloofde de buurt minimaal 20 jaar rust. Dus tot 2025. Van den Hende was als PvdA-politicus zelf betrokken bij dat besluit. Stadgenoot heeft daar ten onrechte 2020 van gemaakt, maar na langdurig protest van de buurt heeft de gemeente 2025 erkend (tenzij de buurt zelf eerder sloop zou willen).

In het woonwensenonderzoek van afgelopen winter stemden de bewoners aan de Weesperzijde massaal tegen sloop. De uitkomst voor de vijf blokken daarachter liet een verdeeld beeld zien. Voor- en tegenstanders van sloop houden elkaar daar ongeveer in evenwicht (53 tegen, 58 voor). Voor de buurt als geheel was een duidelijke meerderheid tegen sloop. Maar de gemeente en Stadgenoot besloten de Weesperzijde te laten staan en een concreet plan te maken voor het gebied daarachter.

Dat plan zal alleen uitgevoerd worden als minstens 70% voor sloop stemt. Dat is een besluit van de gemeente en Stadgenoot. Van den Hende is het daar niet mee eens en ziet liever een simpele meerderheid. Het ‘linkse stadsbestuur’ beseft kennelijk beter dan hij dat je nogal wat vraagt van bewoners om hun woning en buurt te komen slopen. De meerderheid van de bewoners in alle blokken gaf aan geen verhuiswensen te hebben, en een overgrote meerderheid is (zeer) tevreden met de groene buurt.

Natuurlijk is er behoefte aan meer woningen. Maar als de PvdA in kabinet Rutte 3 niet had ingestemd met de miljardenbelasting op sociale huurwoningen (de beruchte verhuurdersheffing), dan hadden woningcorporaties als Stadgenoot veel meer sociale woningen kunnen bouwen en er veel minder verkocht of gesloopt. Dus laat hij zijn partij eens de les lezen, in plaats van tevreden huurders.

Onno van Buuren, bewoner Van der Kunbuurt
Bas van Vliet, lid stadsdeelcommissie Oost namens Méérbelangen