Nieuws

Minister Blok start bouw Holland Park in Diemen

Vrijdag 7 september gaf minister Stef Blok het officiële startsein van Holland Park in Diemen. Ruim 200 woningen in Blok 1 zijn al verkocht. Initiatiefnemers van Holland Park zijn Snippe Projecten BV en Bouwaccent BV.

Begin dit jaar zijn de 131 appartementen van Blok 1 in verkoop gegaan, in juni volgde Blok 2. Holland Park telt straks in totaal ongeveer 3000 appartementen. Het plan is geïnspireerd op Sluseholmen in Kopenhagen en kent een vergelijkbare opzet met appartementen aan grachtjes en park.

Het stedenbouwkundig plan is gemaakt door architect en stedenbouwkundige Sjoerd Soeters, die ook het ontwerp van Blok 1 voor zijn rekening heeft genomen. Karres en Brands verzorgt het ontwerp van de openbare inrichting in het gebied. De nieuwe woonwijk Holland Park komt op de plaats waar tot voor kort een leegstaand bedrijventerrein was gevestigd.

Blok 1 kent een grote variatie van grotere en kleinere appartementen. Alle kopers waren uitgenodigd voor de starthandeling.

De bouw van Blok 2 start over enkele maanden, appartementen van de eerste woontoren er vlak naast gaan op 26 september in verkoop.