Nieuws

Minder Amsterdammers onder financieel bewind

Vergeleken met 2022 waren vorig jaar bijna 700 minder Amsterdammers onder bewind. Het is de eerste daling sinds 2015 en verwacht wordt dat dit komende jaren doorzet. Sinds acht jaar tijd was in 2023 de uitstroom met ruim 1000 mensen het hoogst en de instroom met 550 personen het laagst. 

De cijfers zijn het gevolg van een beleid dat sinds 2020 in Amsterdam geldt, tussen dat jaar en 2016 steeg het aantal Amsterdammers in schuldenbewind van 1600 naar 4000. Middels een convenant moeten bewindvoerders meer doen om een oplossing te vinden voor cliënten met schulden en die binnen een jaar aanmelden bij de Kredietbank Amsterdam. Ook zijn ze verplicht zich aan te sluiten bij een branchevereniging. Door cliënten sneller onder te brengen bij maatschappelijk werk, een lichtere vorm van hulpverlening, leren die sneller zelfstandig te zijn. Bedoeling is dat ze na achttien maanden schuldvrij zijn. Door de hoge schulden, al dan niet in combinatie met een verslaving, zaten veel van hen in een vicieuze cirkel voordat ze onder bewind kwamen. Het aantal kantoren van bewindvoerders dat zich bij het convenant heeft aangesloten is van 10 in 2021 gegroeid naar 34 kantoren, die zo’n twee derde van de mensen onder bewindvoering begeleiden. 

De daling in Amsterdam sluit aan op een landelijke trend, die de stad met 15 tegen 8 procent overtreft. Desondanks blijft het uitblijven van passend landelijk beleid een punt van zorg voor de gemeente omdat die door onvoldoende vergoeding van het rijk meer moet uitgeven aan beschermingsbewind. Het college zal er daarom in Den Haag op aandringen de financieringssystematiek voor gemeenten te wijzigen.