Nieuws

‘Mensen willen werken, nuttig zijn, meedoen’

Wie van plan is een bedrijf of stichting te starten, een idee heeft voor de buurt, loopbaanadvies nodig heeft of beter Nederlands wil leren, kan zich wenden tot KansenNet. Hun team van deskundigen helpt je – kosteloos – op weg.

Peter en Edo zitten aan tafel in Post Oost aan de Wijttenbachstraat. Een keer per twee weken houden ze hier spreekuur, maar veel vaker vinden afspraken op locatie plaats. De twee mannen nemen een leven aan ervaring met zich mee. Ervaring die ze kunnen inzetten bij hun eerlijke advies.

Vrijwilligersnetwerk KansenNet huist in Oost, maar is er voor alle Amsterdammers. Edo is penningmeester en lid van het driekoppige bestuur. Hij richt zich vooral op organisatieadvies. En kijkt meteen even ernstig: “Wij doen geen uitvoerende dingen voor mensen, we helpen ze om het zélf te doen.”

Ook Peter is coördinator van de organisatieadviesgroep. Mensen komen bij ons met allerlei vragen, zegt hij. “Wij proberen dan vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. We hebben een heel netwerk aan vrijwillige coaches, met ervaring op allerlei gebied.” Zo zijn er onder meer een notaris, jurist, manager, makelaar en accountant. “Dat is onze kracht.”

Peter noemt een recente aanvraag van iemand die een workshop beeldende kunst voor kinderen wilde opzetten. “Vaak zie je dat mensen zo enthousiast gefocust zijn op de inhoudelijke kant, dat ze met twee linkerhanden aan de zakelijke kant beginnen. Wij attenderen ze op een goede organisatie en het financiële plaatje.”

Trots zijn de mannen ook op het onderdeel Nederlands spreken. Edo: “Dan heeft een vrijwilliger wekelijks een gesprek met de aanvrager. Over interesses, het nieuws van de dag en bijvoorbeeld de post. We helpen op dit moment mensen van 51 nationaliteiten, van Oekraïners tot Syriërs, van Japanners tot Marokkanen.” Een cliënt: “De conversaties over allerlei onderwerpen hebben mijn woordenschat en kennis van grammatica verbeterd.”

Onlangs ook klopte een secretaresse aan. Ze was niet happy in haar beroep. Peter: “Door gesprekken – wat wil je nu uiteindelijk echt? – is ze na een opleiding lasser geworden. Werken met haar handen paste haar beter. Als je dat eruit weet te krijgen, geeft dat veel voldoening.”

KansenNet gaat over participatie, zegt Edo. “Mensen willen zich bewegen in de Nederlandse samenleving. Ze willen werken, nuttig zijn, iets betekenen, meedoen. Dat is ook de reden waarom vrijwilligers zich aanmelden. Ook het doen van vrijwilligerswerk heeft maatschappelijke waarde.”

Onze kracht is dat we kosteloos zijn, benadrukt Peter. “We zijn niet financieel afhankelijk en dus onafhankelijk. Of zoals een cliënt het eens verwoordde: “De hulp was vrijblijvend en flexibel, maar ging gepaard met een grote hoeveelheid kennis en expertise.”

Info en aanvragen: www.kansennet.nl.