Nieuws

Meer groen, meer sfeer op het Lloydplein en Braziliëplein: ‘Vroeger was dit de rand van de stad, nu wordt het een nieuw stadshart’

Het Brazilië- en het Lloydplein bij winkelcentrum Brazilië gaan op de schop. Voor Rick Vermin, portefeuillehouder Openbare Ruimte voor stadsdeel Oost, is dit het begin van een nieuwe inrichting van het Oostelijk Havengebied. 

Te stenig, geen verbinding met het water, de pleinen vies en rommelig, weinig groen, de Veemkade een racebaan voor fietsen. De kritiek van ondernemers en omwonenden op de leefomgeving bij winkelcentrum Brazilië is niet mals. En die kritiek is niet nieuw. Al sinds het begin zijn er plannen om meer sfeer en leven te blazen in het gebied, dat in feite het hart vormt van het Oostelijk Havengebied. De meeste plannen – van een bioscoop in het water tot meer diversiteit in het nogal eenzijdige aanbod van winkelcentrum Brazilië – zijn door de jaren heen een stille dood gestorven. 

Het laatste initiatief, van de groep Waterhart IJhaven samen met stadsdeel Oost, leek kansrijk, maar liep uiteindelijk vast omdat veel omwonenden het gevoel hadden geen inspraak te hebben in de plannen. Rick Vermin herinnert zich de drukbezochte bewonersavonden in Muziekgebouw aan ’t IJ nog goed. “Het ging er heftig aan toe. Bewoners meenden dat alles al besloten was, wat overigens niet zo was. Ze eisten een plek aan de overlegtafel. We hebben toen gezegd, oké, laten we een pas op de plaats maken en daarna een nieuwe start maken.”

Die start is intussen gemaakt, vier jaar na dato, met de herinrichting van het Brazilië- en Lloydplein. Het stadsdeel inventariseerde eerst welke ideeën er leefden bij bewoners en ondernemers. “Op basis daarvan hebben we voor beide pleinen twee ontwerpen gemaakt, waar de hele buurt op kon stemmen. Elfhonderd bewoners hebben dat gedaan voor het Braziliëplein. Een hoge score, die alles zegt over de betrokkenheid van de bewoners.”

Dubbele schommel
Op het Braziliëplein zie je de eerste contouren van wat er gaat komen. “Het groenvak met houten bankjes dicht bij de waterkant ligt er al. Waar ik trots op ben, is dat er drie bomen komen op het Braziliëplein. Meer groen is een wens van bewoners, en iets wat aansluit bij het beleid van stadsdeel Oost. Verder zijn de ondergrondse containers verplaatst en faciliteren we het parkeren van fietsen aan de rand van het plein. We willen voorkomen dat het Braziliëplein een doorgangsroute wordt voor fietsers, wat het nu wel is.”

Over het voorlopige ontwerp voor het Lloydplein kan komend najaar gestemd worden. Vaststaat dat er speelruimte komt voor kinderen, een langgekoesterde wens van de buurt. “Er komen verhoogde groenvlakken, speeltoestellen en wat ik zelf erg leuk vind: een dubbele schommel, waarin je met uitzicht over de IJhaven heerlijk kunt schommelen. Ik vermoed dat niet alleen kinderen, maar ook volwassenen daar gebruik van gaan maken. Verder hoop ik dat er op het Lloydplein een fontein komt. Waterschietertjes, net als op het Haarlemmerplein. Die zijn daar waanzinnig populair op warme dagen.”

Verblijfskwaliteit, géén doorgangsroute, daar hoopt Vermin op met de herinrichting van beide pleinen. “Dus niet zoals het nu gaat: je fietst voorbij en rent de winkel in, maar dat je als uitje naar het plein gaat, op het Lloydplein een terrasje pakt terwijl je kinderen spelen. Als we dat bereiken, dan hebben we het goed gedaan.”

Sprong over het IJ
Toch is de herinrichting van het Oostelijk Havengebied hiermee nog niet afgerond. “Dat hangt samen met de ontwikkeling die de wijk al jaren doormaakt. Eind jaren negentig, toen de eerste bewoners hier kwamen, was dit nog de rand van de stad, maar inmiddels wordt het een nieuw stadshart.”
Dat wordt nog sterker als straks de pont van Zeeburgereiland naar Sporenburg gaat varen, en er met het stadsproject Sprong over het IJ een brug komt naar Noord. “Dat betekent dat we continu nieuwe keuzes moeten maken over hoe we willen dat het Oostelijk Havengebied eruit komt te zien. We willen niet van een rustige woonwijk een drukke doorgangsroute maken. Het Oostelijk Havengebied moet een plek blijven waar het goed toeven is – voor bewoners, ondernemers en passanten. De herinrichting van het Brazilië- en Lloydplein vormt daarvan een prachtig begin.”