Nieuws

Weer gedoe rond weekmarkt op IJburg: Reuring moet inkrimpen, bewoners in actie

Voor de markt op IJburg ligt een concept instellingsbesluit ter inzage. Stadsdeel Oost vindt dat er een kleinere markt moet komen, en zegt daarbij het belang van de bewoners voorop te stellen. “In het besluit worden afspraken opgenomen over hoe groot de markt mag zijn en hoe lang de markt open mag blijven. Zulke afspraken waren er eerder niet, waardoor er onduidelijkheid was. Met die afspraken is er een goede basis voor samenwerking tussen markt en winkeliers.” Aan de hand van alle reacties lijkt het erop dat de bewoners de markt – de Reuring heet – juist willen houden zoals die nu is. Er is zelf een actiecomité ‘Red de markt’ opgericht.

Oprichter van de markt Antoinette Poortvliet roept bewoners op een zienswijze in te dienen. Ze zegt dat er bovendien een aantal feitelijke onjuistheden in het bericht van stadsdeel Oost staan. “Het stadsdeel schrijft dat er eerder nog geen afspraken zijn gemaakt over de markt. Maar deze afspraken zijn wel degelijk gemaakt, hier is een uitgebreid proces aan voorafgegaan, zie het instellingsbesluit van 2016. Hierin staan locatie en tijden, ondertekend door het dagelijks bestuur. Dat het later ongeldig is verklaard omdat de gemeente het niet heeft laten publiceren en ondertekenen door de juiste persoon, betekent niet dat deze afspraken niet gemaakt zijn. In het bericht wordt ook ‘de inmiddels geldende marktvisie van de gemeente Amsterdam’ genoemd. Er is echter nog geen geldende marktvisie van de gemeente Amsterdam voor markten op afstand en als deze. Het stadsdeel heeft het over ‘nagenoeg dezelfde hoeveelheid marktplaatsen’. We gaan van 45 marktplaatsen naar maximaal 30: in hoeverre is dat nagenoeg hetzelfde? Op deze manier heeft de door bewoners geliefde markt geen kans van slagen.”