Nieuws

Maatregelen nodig: Bereikbaarheid Zeeburgereiland en IJburg

Er wordt de komende jaren veel gebouwd aan de oostrand van de stad. Op Zeeburgereiland en IJburg komen er in twintig jaar zo’n 22.000 nieuwe woningen bij. Hierdoor zal het aantal verkeersbewegingen in dit gebied naar verwachting verdriedubbelen. 
Hoe wordt die enorme stijging opgevangen? Het GVB heeft de IJtram (lijn 26) in december op een 4-minutendienst gezet. Vanaf komende zomer kan deze tram bovendien gekoppeld rijden, wat inhoudt dat de capaciteit trapsgewijs verdubbeld kan worden. Andere plannen, zoals die voor een extra fietsverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal en het ongelijkvloers maken van de kruising bij de Piet Heintunnel, worden nog verder uitgewerkt.
De Oostelijke Ontsluiting van IJburg wordt mogelijk verbeterd door twee HOV-busverbindingen, een richting Bijlmer en een naar Station Weesp. De Overdiemerweg (ook bekend als Nuonweg) wordt naar verwachting in 2020 opengesteld.