Nieuws

Loting voor B&B’s van de baan, veel aanvragen op IJburg

Alle 2.700 B&B-houders die zich vóór 16 februari hebben aangemeld, kunnen een vergunning aanvragen. Er hoeft niet geloot te worden zoals eerst werd aangekondigd. Dit komt doordat het aantal aanmeldingen lager is dan verwacht, en meer over de stad verspreid. 
In het centrum meldden zich 1.024 B&B-houders voor een vergunning, 316 minder dan het gestelde maximum van 1.340. Buiten het centrum kwamen de meldingen wel boven het quotum uit, vooral in Slotermeer en IJburg was het aantal hoog. In een aantal wijken in het centrum blijft er ruimte voor groei, maar in sommige buurten daarbuiten moet het quotum juist omhoog. Het maximale aantal vergunningen komt ongeveer op 3.200. 
Het Amsterdamse college wil het aantal B&B’s in het centrum beperken om overtoerisme tegen te gaan en woonruimte te behouden voor Amsterdammers. Begin 2019 stelde de stad al grenzen aan het aantal B&B’s per wijk, en sinds 1 januari hebben B&B-houders een vergunning nodig. Mensen die een nieuwe B&B willen starten kunnen vanaf 11 april 2020 een vergunning aanvragen.