Nieuws

Leger des Heils zoekt collectanten

Het Leger des Heils zoekt collectanten voor de jaarlijkse collecte in Amsterdam. De collecte wordt gehouden van 30 november tot en met 5 december 2015. De opbrengst wordt gebruikt voor het sociaal maatschappelijk werk van het Leger des Heils.

Steeds meer mensen doen een beroep op de hulp van het Leger des Heils. Bijvoorbeeld in de vorm van gebruikte kleding, voedsel of hulp bij schulpverlening. Een groeiende groep mensen heeft moeite om het hoofd boven water te houden. Bovendien voelen steeds meer mensen zich eenzaam. Het Leger des Heils wil mensen helpen die dit nodig hebben en nergens anders terecht kunnen.
Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Het afgelopen jaar hielp het Leger des Heils bijna 60.000 mensen met professionele zorg en begeleiding: van maatschappelijke opvang tot verslavingszorg en van jeugdzorg tot reclassering. De deuren van buurtsteunpunten en korpsgebouwen staan voor iedereen open. Wekelijks worden inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten georganiseerd. Op dit moment is het Leger des Heils actief betrokken bij de opvang van vluchtelingen.Voor deze projecten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, krijgt het Leger des Heils geen subsidie. Daarom zoekt het Leger mensen die willen helpen, zodat dit belangrijke werk door kan blijven gaan. Onder de noemer ‘Samenleven doe je dus niet alleen’, organiseert het Leger des Heils in veel plaatsen een deur-tot-deurcollecte.
Ben je tijdens de collecteweek beschikbaar en wil je in je wijk te collecteren? Ga dan naar www.legerdesheils.nl/collecte of bel met 036 – 53 98 175.