Nieuws

Leerhuis Amsterdam praat over zinvol samenleven: ‘We voeren ernstige gesprekken waarbij we veel lachen’

Tijdens de bijeenkomsten van Leerhuis Amsterdam vormen deelnemers tijdelijk een gemeenschap – een kring – met verschillende al dan niet religieuze achtergronden. Ze bespreken complexe onderwerpen als klimaat, politiek en de maatschappij om tot bredere inzichten en wijsheden te komen. Levenservaring, de Bijbel, Koran en Thora, kunst, literatuur kunnen de leidraad zijn.

In het klassieke Leerhuis worden (Joodse) religieuze geschriften bestudeerd.  Het Leerhuis in de Muiderkerk is samengesteld door mensen van deze kerk en uit de buurt. Deelnemers aan de cursussen gaan zonder elkaar verder te kennen met ‘moedige gesprekken’ samen (en zelf) de diepte in. Greteke de Vries begeleidt samen met Hanneke Meulink-Korf de literaire kring van het Leerhuis. Bedoeling is ook een interreligieuze groep te beginnen, met bijvoorbeeld de bijbel en de koran als leidraden. “Belangrijk in onze community is dat de deelnemers even ergens bij horen en met elkaar zijn verbonden. Dit draagt positief bij aan duurzame, maar ook kortdurende gemeenschappen. We bespreken het boek dat we lezen, laten thuis alles bezinken en komen daar bij de volgende samenkomst op terug. De gesprekken zijn een reflectie van en confrontatie met onze gedachten. Wat jij voor waar houdt, kan anders liggen.” 

Eén van de boeken die de literaire kring behandelde is Dat beloof ik van Roxane van Iperen. Een twaalfjarig meisje groeit op in een problematisch, chaotisch gezin met veel huiselijk geweld. “Tijdens de bespreking over dit boek onderzochten de deelnemers waar zoiets schrijnend vandaan komt. Het leidde tot inzichten over de eigen situatie en in sommige gevallen anders handelen. Dit sluit aan op het doel van de korte cursussen in het Leerhuis. Door goede gesprekken en lachen om wat we niet weten of waarover we in verwarring zijn, leren we samen. Zo zijn ernstige gesprekken ook luchtig en leuk.”

Veel ingewikkelde thema’s in de maatschappij worden afgeserveerd met oneliners en desinformatie. De gesprekken in het Leerhuis gaan hier tegenin. “Wij willen zoveel mogelijk kennis en visies uitwisselen en als het nodig is ageren tegen giftige tongen van politici of influencers. We praten over de impact van de bijbel en literatuur en vraagstukken als het klimaat, het slavernijverleden, of overspanning door grenzeloze eisen aan onszelf. Met verdieping en het verbreden van inzichten kan het Leerhuis invloed hebben op het maken van levenskeuzes. Denk aan stemgedrag of wel of geen vlees eten.”

Van oudsher hebben religies een grote rol in de maatschappij. Door de eeuwen heen is hun rol gewijzigd en gevarieerder geworden, zo heeft het christendom in Nederland tientallen stromingen. Hun rol is daarom groot. “Hans Boutellier is hoogleraar polarisatie bij de VU. Tijdens een lezing stelde hij dat religies tegenstellingen op de spits kunnen drijven, maar ook verzachten. Hij riep alle religies op om vanuit het geloof en in harmonie met de democratie deel te nemen aan het publieke debat en dit in begrijpelijke taal te doen. De Muiderkerkgemeente en het Leerhuis hopen een bijdrage te leveren aan dit debat.” 

Behalve een literaire kring houdt het Leerhuis ook een Online leesgroep en zijn er cursussen over de zin van sabat, moderne theologen en eco-theologie. Samen met de Koningskerk is er een leesproject over het slavernijverleden. De vierentwintig uurs retratie in het Lioba Klooster in mei is een kennismaking of (her) ontdekking van christelijke spiritualiteit.  Komende maanden worden op 1 juni afgesloten met de inspiratie- en actiedag Kerken en Klimaat.

Meer info via deze link.