Nieuws

Leer leren bij HIA

Sinds april 2012 geeft het Huiswerkinstituut Amsterdam (HIA) in Oost studiebegeleiding aan leerlingen van het voortgezet onderwijs. Die studievaardigheidslessen vinden plaats na schooltijd. De leerlingen uit klas 1 tot en met 6 leren plannen, mindmappen en worden geholpen hun toetsen goed voor te bereiden. Doel van de lessen is om hen makkelijker en zelfstandig te leren leren, onder meer door het aanleren van de juiste strategieën, het bevorderen van de zelfredzaamheid, het motiveren van de leerling en het zo nodig verbeteren van het zelfvertrouwen.
HIA geeft ook les aan leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. Soms vormt een tegenvallend resultaat bij de entreetoets aanleiding voor extra begeleiding. De bijlessen zijn bedoeld voor kinderen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken in rekenen of taal. HIA geeft les op OBS Olympus, De Archipel en de Willibrordschool, maar ook aan kinderen van andere scholen.