Nieuws

Laetitia Griffith bezoekt leerlingen Stelle College

Leerlingen van het Stelle College kregen deze week op hun school bezoek van Laetitia Griffith. De voormalige VVD-politica verzorgde een gastles Maatschappijleer aan vierdejaars leerlingen. Ze gaf ze een kijkje in de wereld van de politiek en beantwoorde openhartig al hun vragen. Griffith werkt sinds 2012 voor de Raad van State, als Staatsraad bij de Afdeling Advisering.

Inspirerende gastles
Het waren de leerlingen uit de eindexamenklas van de opleiding Uiterlijke Verzorging die Laetitia Griffith mochten ontvangen. De leerlingen hadden zich goed op de gastles voorbereid. Ze stelden vragen over haar schoolloopbaan, politieke carrière, (politieke) keuzes die zij gemaakt heeft en hoe ze haar politieke carrière combineert met haar privéleven. Maar ook bijvoorbeeld over de bezuinigingen in het onderwijs.
Griffith gaf de leerlingen onder andere mee dat zelf verantwoordelijkheid nemen belangrijk is, onderwijs noodzakelijk is om verder te komen in de maatschappij en – met een bruggetje naar hun eigen opleiding – dat uiterlijke verzorging net zo belangrijk is als innerlijke verzorging.

Om de leerlingen een kijkje te geven in het werkende leven zijn gastlessen uit de praktijk zeer waardevol. Politieke basiskennis vormt de leerlingen en het leert ze zelf verantwoordelijkheid te nemen. De leerlingen uit klas vier hebben zelf het initiatief genomen om mevrouw Griffith uit te nodigen in de les.

Stelle College
Het Stelle College is een school voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg die op dit moment een vernieuwende onderwijsontwikkeling doormaakt. Vanaf het volgende schooljaar zullen de leerlingen in staat zijn om zich in een breed scala van beroepsgerichte leeromgevingen te oriënteren op de toekomst. De leerlingen hoeven aan het eind van leerjaar twee niet meer een definitieve keuze te maken voor een beroepsrichting, maar kunnen deze keuze uitstellen tot bijna het einde van leerjaar vier. Met dit keuzeproces worden de leerlingen vanaf de eerste dag intensief begeleid en kiezen de leerlingen pas echt als ze er aan toe zijn.