Nieuws

Kruispunt Zuiderzeeweg/Piet Heintunnel aangepakt

Het kruispunt voor de Piet Heintunnel is in april flink op de schop genomen. Voor alle weggebruikers – voetgangers, fietsers, buspassagiers en automobilisten – is de doorstroming door de ingreep verbeterd.

Bus 37 heeft een vrije busstrook gekregen en de haltes liggen nu dichter bij die van tram 26. Voor de Piet Heintunnel is een zogeheten filevoorkomsysteem geplaatst, en extra rijstroken verbeteren de doorstroom van en naar de A10. De verkeerslichten zijn zo ingesteld dat voetgangers meer tijd krijgen om over te steken, terwijl het verkeer minder lang hoeft te wachten. Met deze ingrepen is ook alvast ingespeeld op de verkeerstoename door de komst van duizenden nieuwe woningen in de Sluisbuurt.

Ook ín de Piet Heintunnel zijn werkzaamheden uitgevoerd: de vluchtgang aan de oostzijde is verlengd en de zichtbaarheid van de vluchtroutes is verbeterd. Omdat de Piet Heintunnel nog niet voldoet aan nieuwe veiligheidseisen voor wegtunnels is hij vanaf 1 mei dicht voor al het vrachtverkeer. In 2022 gaat de tunnel ook voor vrachtverkeer weer open.