Sport

Korfbalvereniging AW.DTV vindt nieuw thuis op Zeeburgereiland

Korfbalvereniging AW.DTV verhuist van Watergraafsmeer naar Zeeburgereiland. De laatste veldwedstrijden op Sportpark Drieburg zijn kortgeleden gespeeld. In maart zal de veldcompetitie worden hervat op prachtig gelegen sportvelden tussen de woningen van de Sportheldenbuurt. De zaalwedstrijden vinden daar al sinds 2018 in de aangrenzende sporthal plaats. Hans de Wind (voorzitter) en Erwin Woudstra (bestuurslid) geven een kleine geschiedenisles en ontvouwen hun visie op de toekomst.

Hans: “Korfbal komt voort uit buurtgebonden speeltuinverenigingen, waardoor er midden in woonwijken werd gekorfbald. In 1970 was Amsterdam een korfbalbolwerk met 10.000 korfballers op 830.000 inwoners. Het aantal inwoners is nu ongeveer gelijk, maar we hebben nog tussen de 600 en 700 korfballers. In de zeventiger jaren kwamen sportverenigingen meer aan de buitenranden van de stad terecht, nadelig voor het korfbal. Kinderen kiezen vaak voor hockey of voetbal omdat leeftijdgenoten dat ook doen. Nu we terugkomen in de buurt wordt korfbal weer aantrekkelijker. Ouders hoeven niet te brengen of halen, want hun kind loopt makkelijk naar het veld. Maar we zullen moeten blijven knokken voor onze plaats.”

Erwin: “Van oudsher is korfbal een familiesport. Iedere vereniging heeft twee of drie achternamen die steeds terugkomen, generaties achtereen. Dat is door concurrentie van andere sporten geen vanzelfsprekendheid meer. Bovendien zijn veel korfballers verhuisd uit Amsterdam. Maar wij hebben nu veld, zaal en kantine op één plek, en we willen onze kantine een buurthuisfunctie geven. We zien in de jeugd veel groeipotentie. Met ons eerste team spelen wij op het veld op het allerhoogste niveau en in de zaal op het een na hoogste niveau. Dat vraagt betrokkenheid, tweemaal per week trainen, op tijd zijn, wedstrijden door het hele land. We ambiëren topkorfbal, zodat de jeugd helden heeft, en daarnaast een bloeiend verenigingsleven.”

Hans: “Wij halen goede spelers van buiten maar hebben vooral een groot rendement onder eigen jeugdspelers. Bij veel clubs hangt het niveau samen met het ledenaantal, maar AW.DTV acteert met betrekkelijk weinig spelende leden op hoog niveau en dat is bijzonder. We hebben nu naast de jeugd een jong derde team dat ook als kweekvijver kan dienen voor onze selectie. Daarnaast mikken we op ledenuitbreiding, hopelijk met ongeveer één team per jaar.”

Waar zijn beide clubmannen het meest trots op? Erwin: “Dat we hiervandaan alles kunnen bieden: recreatie, topsport, samenkomen. Dat mensen hier tien maanden per jaar kunnen zijn en bouwen aan iets moois. Dat jongens en meisjes samen optrekken en lol hebben zonder dat het meteen beladen is.”
Hans: “De uitstraling van onze nieuwe plek, en de fijne mensen die de tent runnen. Het werd wat uitzichtloos op Drieburg en het is fantastisch om nu hier te zijn.”