Nieuws

Klanten van VanMoof gegijzeld door conflict tussen curatoren en Triple Point

Volgens een verslag van curatoren Jan Padberg en Robin de Wit komt geldschieter Triplepoint de afspraak verantwoordelijk te zijn voor een deel van de klantenclaims niet na. Het Britse bedrijf en andere financiers hielden het al jaren wankelende VanMoof staande met kapitaalinjecties.

Vorig jaar ontving de fietsenproducent nog 43 miljoen euro noodkrediet om daarmee goedkopere modellen te lanceren. Hoop was dat die het bedrijf zouden redden. De voorraad fietsen en onderdelen waren het onderpand, een deel van de opbrengst hiervan zou bij een eventueel faillissement door Triple Point worden gebruikt om gedupeerde klanten tegemoet te komen. Onduidelijk is hoe lang deze afspraak geldt en sinds wanneer. Door gebrek aan productiecapaciteit verkocht VanMoof voor de val van het bedrijf al geen fietsen meer.

Triple Point heeft laten vastleggen dat klanten die een VanMoof kochten en die niet kregen geleverd alleen een claim bij de curatoren kunnen indienen. Dit is tegen de wil van de bewindvoerders, die het Britse bedrijf daarvoor als juiste loket zien. Als Triple Point, dat met een claim van 80 miljoen zelf de grootste schuldeiser is en als eerste geld wil ontvangen van de verkoopopbrengst van het omgevallen bedrijf, niet uitkeert aan de klanten hebben die weinig kans hun geld nog terug te zien. In totaal claimen een kleine duizend schuldeisers bijna 21 miljoen euro van de fietsproducent. De totale schuld die VanMoof heeft is ruim 110 miljoen euro, een bedrag dat bij lange na niet gedekt is door de verkoopopbrengsten van het bedrijf. De curatoren schatten in dat VanMoof maximaal 2 miljoen opbrengt. Door de media-aandacht en de boosheid van gedupeerde klanten heeft het bedrijf forse reputatieschade geleden.

Inmiddels heeft het Engelse Mc Laren Applied de activiteiten van het fietsenbedrijf voortgezet. De onderneming zou hebben geïnvesteerd in VanMoof.

VanMoof vroeg op 11 juli dit jaar uitstel van betaling aan. Daarvoor verkeerde het bedrijf al jaren in zwaar weer. In 2022 leed de firma 80 miljoen euro verlies. Een van de oorzaken zou het ‘S3’-model zijn, waarmee mogelijk door te snelle productie grote problemen zijn. Door slechte kwaliteit van de fietsen waren er veel klachten. Het bedrijf kwam ook in moeilijkheden door internationale uitbreiding in New York, Parijs en Tokio, terwijl de grootste markt in Nederland en Duitsland was. Om de achterstand op reparaties weg te werken werd de verkoop van fietsen gestaakt. Op 12 juli sloten alle VanMoof-winkels in Nederland.