De Brug op

Kinderboerderij Jeugdland wordt mogelijk parkeerplaats

Op 4 september bespreekt de stadsdeelraadscommissie de Toekomst van Jeugdland.
Het komende jaar wil het stadsdeel bezuinigen op Jeugdland. Voorstel is om de openingstijden te beperken en de kinderboerderij af te stoten als elders niet de middelen gevonden worden om de kosten van een beheerder en bijkomende kosten voor dierenverzorging (60.000 euro per jaar) te vinden.
De relatie met Stichting Nowhere die heel succesvol de activiteiten van bouwplaats Maakland en de horeca heeft opgezet wordt nog één jaar verlengd. Driekwart van deze kosten komen voor rekening van woningcorporaties.
Dit jaar nog wil het stadsdeel een selectieleidraad opstellen om marktpartijen te gaan selecteren om beter gebruik te maken de verdiencapaciteit van de natuurspeelplaats. De huidige inkomsten uit kinderfeestjes en verhuur (23.000) zijn te weinig om de kosten van 158.000 euro die het stadsdeel nu als werkbudget heeft te dekken.
Om aan de verwachte wensen van marktpartijen te voldoen onderzoekt het stadsdeel de mogelijkheid om een grote parkeerplaats aan te leggen. Hiervoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden een stuk van de hoofdgroenstructuur opgeheven.
Waar de dieren van de kinderboerderij (deels afkomstig van de opgeheven Dapperhoeve) heen gaan bij opheffing van de kinderboerderij is niet duidelijk.

De stukken zijn te lezen op de stadsdeelsite http://oost.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=2558

Bovenstaande is gelezen in de stadsdeelkrant.