Nieuws

Inspraak drijvende terrassen Polygoongracht

In de Polygoongracht – het binnenwater aan de noordkant van IJburg – zijn de afgelopen jaren door bewoners enkele drijvende terrassen aangelegd. Hoewel volgens het huidige bestemmingsplan niet toegestaan, wordt het gedoogd. Omdat het stadsdeel vindt dat de drijvende terrassen de levendigheid in de gracht vergroten, is ze geneigd om onder voorwaarden in de toekomst houten drijvers in die gracht toe te staan. Mits uiteraard een vergunning is aangevraagd.

De voorwaarden zijn omschreven in de Richtlijnen voor drijvende terrassen in de Polygoongracht, waarmee het Dagelijks Bestuur van Oost op 4 oktober instemde. Het ontwerp ligt nog tot 1 december 2011 ter inzage op het stadsdeelhuis. Tot die tijd kun je afwijkende zienswijzen kenbaar maken. Kijk voor meer informatie op www.oost.amsterdam.nl of e-mail via: info@oost.amsterdam.nl.