Nieuws

Ingezonden brief: Fietsbrug verbindt Oost met heel Amsterdam – én andersom

Heel Amsterdam pufte en zuchtte onder de hitte, en zocht daarbij de koelte van het water op. Ben je ook verder naar Oost getrokken om te zwemmen op IJburg of te fietsen langs het water bij Zeeburgereiland? Steeds meer mensen ontdekken deze waterrijke rand van de stad en dat is goed nieuws. 

Amsterdam groeit, en hard ook. Er wordt druk verder gebouwd op Zeeburgereiland en IJburg om meer Amsterdammers te kunnen laten wonen, werken en van hun vrije tijd te laten genieten. Dit is ook de ambitie van de gemeente. Tot 2025 komen er op Zeeburgereiland en IJburg 12.000 woningen en onder andere de Hogeschool Inholland met duizenden studenten bij. Omdat dit autoluwe wijken zijn, zijn bewoners, bezoekers, scholieren en studenten sterk afhankelijk van openbaar vervoer en fiets om van en naar de stad en deze wijken te komen.

De coronacrisis maakt sommige dingen simpeler: meer fietsen. Fietsers van de stad naar Zeeburgereiland en IJburg en omgekeerd naar het centrum moeten het water van het Amsterdam-Rijnkanaal over. De verbindingen die er nu liggen zijn letterlijk te krap en een rechtstreekse fietsroute naar het centrum is er niet. Er is dus een extra fietsverbinding nodig tussen Zeeburgereiland en het centrum. Niet alleen voor de bewoners van de nieuwe wijken, maar ook voor de bewoners van heel Oost en eigenlijk voor die van de hele stad. 

Vlak voor de zomer kwam de commissie D’Hooghe met een advies over fiets- en voetgangersverbindingen over het IJ naar Amsterdam-Noord. Deze commissie kreeg van de gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat de opdracht om rekening te houden met de belangen van de scheepvaart en van de stad. Omdat het Amsterdam-Rijnkanaal in het IJ uitkomt, is een oostelijke fietsverbinding meegenomen in dit advies. Dat luidt: een pontverbinding tussen Zeeburgereiland en een van de oostelijke eilanden en het verbreden van de fietsroute op de Amsterdamsebrug. Een te magere oplossing voor een groeiend probleem. Een rechtstreekse verbinding vanuit IJburg en Zeeburgereiland richting Centraal Station is een belofte en een wens die al jaren leeft. Een permanente extra verbinding die verkeer, fietsers, bewoners en gebruikers spreidt en hen een goed alternatief biedt. 

Zeeburgereiland en IJburg horen bij Amsterdam en worden steeds meer onderdeel van de stad. Houd ze dan ook op een duurzame wijze verbonden. Wil je meer weten of iets doen? Vul de enquête in op https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=f2q5bsd6

Xerva Blom, bewoner IJburg 
Henk Hermsen, bewoner Zeeburgereiland 

Foto: Nesciobrug. Alle bestaande verbindingen tussen Zeeburgereiland/IJburg en het ‘oude’ Oost – wegen, bruggen en ov – zijn inmiddels overvol.