Nieuws

Illegale woonboten lozen poep tussen camping en IJburg

Aan de Diemerzeedijk, tussen Diemerpark en Amsterdamsebrug, liggen zeven woonboten al jaren illegaal. Ze zijn niet aangesloten op het riool: de bewoners lozen hun drollen in het water waar vlakbij zwemmers en watersporters hun plezier halen.

Sinds januari 2018 moeten alle woonboten in Amsterdam zijn aangesloten op het riool. Maar aan de Diemerzeedijk en de Zuider IJdijk, in een uitloper van het IJmeer tussen IJburg en Zeeburgereiland, lozen woonboten hun afvalwater nog steeds op het oppervlaktewater. Waternet laat weten: “Op verzoek van stadsdeel Oost is de zogenoemde ‘aansluitplicht riolering’ voor deze boten uitgesteld. Het uitstel – verleend tot eind 2021 – is vanwege aanstaande dijkversterking. Tijdens de werkzaamheden wordt direct een rioolsysteem aangelegd met aansluitingen voor alle woonboten.”

Ivar Manuel, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening in stadsdeel Oost, bevestigt namens een woordvoerder dat de woonboten aan de Diemerzeedijk er illegaal liggen. “Er is vanaf 2012 gestaag gewerkt aan het mogelijk maken van een (gedwongen) vertrek van de toen nog elf woonboten. Het maken van het bestemmingsplan en het doorlopen van de procedures, waaronder de afhandeling van beroep en bezwaar, heeft vele jaren gekost. Tot tweemaal toe zijn er aan de bewoners nieuwe ligplaatsen aangeboden. Op de laatste aanbieding heeft één eigenaar gereageerd. Deze bewoonster met woonboot vertrekt binnenkort. Nu starten we de handhaving tegen het oevergebruik van de woonboten, en tegen de ligging van de woonboten zelf.”

Over het afvalwater laat Waternet weten: “Rioolwater wordt geloosd, dat klopt. Maar het is geen officiële zwemlocatie dus sowieso verstandiger om daar niet te zwemmen. Stadsdeel Oost: “Het is onhygiënisch, maar onder deze omstandigheden niet direct gevaarlijk. Het water rond de woonboten is zeer ondiep, dus daar wordt niet veel gezwommen of gesport.”