Interviews

‘Ik wil zoveel mogelijk bewoners bij hun omgeving betrekken’

Rick Vermin (GroenLinks) is de laatste van de drie bestuurders van stadsdeel Oost met wie we een gesprek hebben. Sinds 2017 heeft hij de dossiers openbare ruimte, verkeer en vervoer, milieu, water, duurzaamheid, participatie en democratisering in zijn portefeuille. Daarnaast is hij in het bestuur contactpersoon voor de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied.

U heeft duurzaamheid in uw portefeuille. Geef eens een voorbeeld van wat u daar in de praktijk mee doet?
“Er bestaat in de Watergraafsmeer een bewonersinitiatief dat heet Coöperatie MeerEnergie, dat zich inzet voor een duurzame energievoorziening in Middenmeer-Noord. De coöperatie wil dat doen door bijvoorbeeld de warmte van de vele servers in het nabijgelegen Science Park af te nemen. Omdat in Middenmeer-Noord werkzaamheden aan de openbare ruimte en aan ondergronds leidingwerk gepland staan, ontstond de mogelijkheid om hierbij een warmtenetwerk aan te leggen. Zo zou dit uiteindelijk een aardgasvrije buurt kunnen worden, als onderdeel van de energietransitie.
Dat lijkt eenvoudiger dan het is, want er zijn veel partijen bij betrokken en het vergt een grote investering in netwerk. Ook roept het nieuwe vragen op, bijvoorbeeld qua beheer. De komende jaren gaan we die energietransitie met bewoners, het datacenter, de netwerkbeheerder en de centrale stad in gang zetten. Dit vergt een investering van 10 miljoen euro in het nieuwe netwerk, dus we werken het nu zorgvuldig uit.”

Participatie is niet alleen een toverwoord in het moderne bestuur, maar ook onderdeel van uw portefeuille. Wat doet u daaraan?
“Neem het Sumatraplantsoen, daar willen we de buurt eigenaar van maken. We willen bewoners vanaf het allereerste begin betrekken. Hoe organiseer je dan het participatieproces zodanig dat zoveel mogelijk bewoners hun wensen kenbaar kunnen maken? En: wat houdt dat eigenaarschap in?”

Ik neem toch niet aan dat elke wens bevredigd kan worden?
“Nee, uiteraard niet. Er is wel een kader waar binnen we met z’n allen moeten opereren. Er zijn nu eenmaal financiële, architectonische en praktische grenzen. Maar het is een ruim kader en we hopen zoveel mogelijk buurtbewoners te betrekken bij de ideeënvorming en het uiteindelijke beheer van het plantsoen.”

Heeft u nog een mooi cadeau in petto voor de bewoners van Oost?
“In het algemeen wil ik de voetganger zijn en hem openbare ruimte teruggeven. Ik wil de zeggenschap over en betrokkenheid van de bewoners bij hun omgeving vergroten, dat is de komende jaren mijn ambitie voor onze wijk. We richten bijvoorbeeld de Weesperzijde opnieuw in, met de voetganger als uitgangspunt.
Maar concreet als cadeau zoals jij dat noemt, kan ik wel zeggen dat ik ideeën heb over het inrichten van een park-tot-parkzone die loopt van Frankendael naar het Oosterpark, en waarin dat stukje Middenweg en Linnaeusstraat autoluw wordt. Nog ver weg, maar dat lijkt me een mooi cadeau voor de bewoners van de buurt.”

Rick Vermin (39) is stadsdeelbestuurder van Oost namens GroenLinks. Hij studeerde sociale psychologie en heeft zich onder meer beziggehouden met Amsterdam Smart City en met de combinatie duurzaamheid en participatie. Rick woont met zijn vriendin en dochters in Oost.

Door Ronald Smallenburg

Lees hier de interviews met stadsdeelbestuurders Maarten Poorter en Ivar Manuel.