De Brug op

IJburger Pedja Djurdjevic wint Penning Sportraad Amsterdam 2012

Dinsdag 5 juni werd Pedja Djurdjevic door de Sportraad Amsterdam gelauwerd voor zijn bijzondere verdienste voor de sport in Amsterdam. Op het Ajax-terras van de Stadsschouwburg, waar sportieve huldigingen inmiddels zeldzaam zijn, werd ten overstaan van vele genodigden uit de Amsterdamse sportwereld de Penning voor de derde keer uitgereikt.

Namens de Jury, die bestond uit zeven leden van de Sportraad Amsterdam, roemde juryvoorzitter Robert Geerlings de wijze waarop Pedja Djurdjevic in Amsterdam-Oost al jaren de positieve kanten van vechtsporten weet te promoten en benutten. De Sportraad hecht hier veel waarde aan omdat het van mening is dat de vechtsporten een meerwaarde vormen voor het sportaanbod in Amsterdam, zeker wanneer door alle betrokken partijen verder geïnvesteerd wordt in de veiligheid en legitimiteit van de vechtsporten.

Het juryrapport over Pedja Djurdjevic: “Hij weet door middel van vechtsporten combinaties te maken tussen buurt, school en sport. Hierbij probeert hij vooral ook de moeilijk bereikbare of moeilijk handelbare jongeren te bereiken. Als pedagoog zet hij vechtsporten in ten behoeve van agressieregulatie en weerbaarheidtraining voor probleemjongeren of jongeren met een beperking. Hij slaagt er tevens in diverse maatschappelijke partijen actief bij zijn vechtsportactiviteiten te betrekken.

De Jury is van mening dat sportvereniging Kimekai Gym op IJburg en zijn
hoofdtrainer een uitstekend voorbeeld zijn van hoe sport kan worden ingezet voor maatschappelijke doelen en hoopt dat het succes andere trainers en verenigingen zal inspireren tot soortgelijke inspanningen.

Voorafgaand aan de uitreiking van de Penning werd in het kader van het zestigjarig bestaan van de Sportraad Amsterdam ruim aandacht besteed aan de historische rol van sport in Amsterdam. Zo was het Ajaxterras aangekleed met een mini-expositie van de Parool artikelen van Steven van der Gaag die wekelijks de schatkamer van de Amsterdamse sportwereld belicht en werd Sportraadslid Uri Coronel kort bevraagd naar de voor hem meest memorabele Amsterdamse sportmomenten. Aansluitend hield emeritus hoogleraar Herman Pleij een prachtig betoog over de sociale en geschiedkundige betekenis van sport. Hij ging in
op het carnavaleske oranjegevoel in dit land en de verbondenheid door sport.

Uiteraard is stil gestaan bij zestig jaar advisering door de Sportraad.
Aanvankelijk als belangenbehartiger van de Amsterdamse sportverenigingen, maar nu alweer sinds vele jaren als volledig onafhankelijk orgaan maakt de Sportraad zich sterk voor de belangen van de sport, de stad en de Amsterdammers. Met als doel de sport in Amsterdam in zijn volle breedte te bevorderen, en te voorkomen dat het een speelbal wordt van politiek denken.

De wethouder Sport Eric van der Burg werd geïnterviewd door Sportraadslid Jan
Driessen. De wethouder gaf aan dat hij verwacht dat nog deze zomer wordt gekozen voor Amsterdam als naamstad van een eventueel bid voor de Olympische Spelen van 2028. Een andere verwachting die hij uitsprak was de terugkomst van een Ajax huldiging in het centrum van de stad. Dat zouden trouwens ook de dames van Ajax kunnen zijn.