Nieuws

Horeca, haven en zwembad in Amstelkwartier

In het Amstelkwartier – aan het hoofd van de Amstelscheg tussen Amstel en de Spaklerweg – komt een restaurant met jachthaven en een drijvend zwembad. 52° Noord B.V. is door projectbureau Oost geselcteerd om dit project te gaan realiseren.

Het bedrijf heeft met hun plan indruk gemaakt op de selectiecommissie. De belangrijkste criteria bij de toetsing waren duurzaamheid, omgeving en bieding. Met name op het gebied van duurzaamheid en omgeving is een mooie ambitie neergezet. Zo zullen in het gebouw en de haven zoveel mogelijk duurzame technieken en materialen worden toegepast. Ook heeft de plek een belangrijke rol te vervullen als ontmoetingsplek voor de buurt.

De horeca met haven en het drijvende zwembad maken onderdeel uit van het nieuwe stadspark, dat direct grenst aan de Amsteloever. Het park is is op dit moment in aanleg en wordt volgend jaar zomer opgeleverd.

160 vaartuigen
Het jachthavengebouw waarin het restaurant wordt gevestigd meet circa 1000 m2. De jachthaven biedt plek aan maximaal 160 vaartuigen. Met het ondertekenen van de optieovereenkomst verwerft 52° Noord B.V. het exclusieve recht tot grondafname. Vervolgens krijgen ze nog ruim een jaar tijd om het plan verder uit te werken en daarna over te gaan tot definitieve grondafname. Volgens planning openen de deuren begin 2016. Naast deze ontwikkeling, komen in het park nog twee andere horecagelegenheden.