Sport

‘Ik hoop dat ik overbodig word’

De vertrouwenscontactpersoon is in het Amsterdamse amateurvoetbal vrijwel onbekend. Deze functionaris is beschikbaar voor alle verenigingsleden die zich op enig moment onheus behandeld voelen. Per januari heeft ASV-Fortius, de voetbalvereniging op Sportpark Middenmeer, Patty Roozeboom als vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

Bij binnenkomst in de kantine duikt Patty zonder schroom achter de bar en neemt de telefoon op. Ik zie een vrouw die haar plekje binnen Fortius gevonden heeft. Zij is echter pas sinds september actief betrokken, namelijk als coördinator van een G-team (gehandicaptenvoetbal). In de bestuurskamer spreek ik Patty over haar nieuwe functie.

Hoe ben je vertrouwenscontactpersoon geworden?
“Het bestuur heeft me gevraagd omdat ik in mijn werk als teamleider in de gehandicaptenzorg vertrouwenspersoon ben voor mijn organisatie. Het eerste initiatief voor het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen kwam van NOC*NSF. De KNVB heeft vervolgens contact gezocht met alle amateurvoetbalclubs. Ik heb als een van de eersten de bijbehorende cursus gevolgd. Ik ben per mail, telefoon of postvakje te bereiken. Soms ben ik enkele uren per week ermee bezig, momenteel is het rustig.”

Wat maakt een vertrouwenscontactpersoon zoal mee?
“Laatst gaven twee ouders aan zich onprettig bejegend te voelen door een jeugdtrainer. Ik ben gaan zitten met ouders en trainer om tot een oplossing te komen. Wat vaak helpt is het gemeenschappelijke doel benadrukken: dat de jeugd met plezier kan voetballen. Zo kwamen we er goed uit. Het is een bewuste keuze de functie op te bouwen via het jeugdvoetbal. Later willen we dit uitbreiden richting senioren. Behalve bemiddelende gesprekken geef ik gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Zo hebben we gemeenschappelijke gedragsregels opgesteld. En ik heb aangegeven dat bestuursleden vaker aanwezig moeten zijn bij trainingen. Om te weten wat er leeft kun je niet volstaan door enkel in het weekend te komen.”

Waarom niet op je trainer of ploeggenoot afstappen als je je onheus bejegend voelt?
“Soms kan ik mensen inderdaad terugverwijzen. Maar helpt dit niet, dan is het belangrijk dat er een aanspreekpunt is. Iemand die met mensen overweg kan, invoelend is en bovendien geen bestuurslid; en dus onafhankelijk.”

Wat is het verschil tussen een vertrouwenscontactpersoon en een vertrouwenspersoon?
“Een vertrouwenscontactpersoon vangt op en verwijst zo nodig door. Doorverwijzen kan bijvoorbeeld naar een vertrouwenspersoon van de KNVB. Als dingen niet meer aan tafel te bespreken zijn dan verwijs ik door. Stel dat er overduidelijk problemen thuis zijn, dingen die we niet bij Fortius kunnen oplossen. Of bij seksuele intimidatie; dan hebben de betrokkenen juridische bijstand nodig die ik niet bied.”

Wat hoop je te bereiken?
“Ik hoop in eerste instantie dat mensen mij weten te vinden en vervolgens dat we elkaar aanspreken op gedrag, op een positieve manier. Ik hoop dat afspraken worden uitgevoerd en dat ik overbodig word. En anders doe ik dit vrolijk tot de dood ons scheidt!” Grapje. Patty lacht hardop.

Meer voetbal.