Nieuws

Honderden huizen in kamers opgeknipt

De woningmarkt in Oost is het speelveld van de allergrootste en de hele kleine belegger. Hun investeringen leiden tot hogere huren en minder aanbod, waardoor de spreekwoordelijke onderwijzer of agent ook in Oost minder kans op een (huur)huis maakt. Honderden huizen zijn de afgelopen maanden officieel omgezet van verdieping naar kamers per verdieping. 

Soms zijn hele panden ‘verkamerd’, zoals de Pretoriusstraat 63 in de Transvaalbuurt. Tussen februari en mei van dit jaar heeft de eigenaar gemeentelijke toestemming gekregen om het hele pand – van huis tot vier hoog – in kamers op te knippen en zo te verhuren. In plaats van vijf verdiepingen zijn er nu achttien kamers. De eigenaar van Pretoriusstraat 63 is PEC Tangerine dat weer in handen is van PEC Holdings, dat zich net als veel andere grote beleggers in Luxemburg bevindt. Pretoriusstraat 63 zat in een pakketje vastgoed waarvoor PEC Tangerine in 2018 bijna 19 miljoen euro heeft betaald. De verkamering moet (en zal) ervoor zorgen dat deze investering zich makkelijk terugbetaalt.

Maar er is niet alleen groot geld, er is ook klein geld. Een mooi voorbeeld hiervan is Formosastraat 55 drie hoog in de Indische Buurt. Sinds 2016 is Thomas van Holder eigenaar van (een stukje van) deze verdieping. Deze ‘studio’ van 29 vierkante meter weet hij voor 1.250 euro inclusief kosten te verhuren. 

Vorig jaar had Thomas geld nodig om deze aankoop te herfinancieren en meldde hij zich – met succes – op de crowdfunding-site SamenInGeld. Dat leverde hem in niet al te lange tijd iets meer dan twee ton op van 91 financiers. 91 kleine beleggers dus die elk gemiddeld ruim tweeduizend euro in deze studio hebben gestoken.

De Pretoriusstraat 63 is in het vizier van de gemeente, want voor dat adres zijn vergunningen afgegeven. Vijf stuks, van de in totaal bijna 2300 vergunningen (verdeeld over 14 wijken) die de gemeente voor Oost heeft uitgetrokken voor verkamering. Die 2300 vergunningen zijn ook bedoeld om bestaande verkamering te ‘legaliseren’. Volgens de laatste telling was dit voorjaar ruwweg een derde van het maximum aantal al vergeven. Af te lezen aan het aantal nadien gepubliceerde vergunningen is de verkamering de laatste maanden gewoon doorgegaan. Net als trouwens de vergunningen voor vakantieverhuur in Oost (enkele tientallen) en voor B&B’s (niet heel erg veel).

De Formosastraat 55 valt buiten het zichtveld van de gemeentelijke vergunners en handhavers en (daarmee) ook buiten het schootsveld van de politiek. Thomas van Holder zal niet de enige zijn die de Amsterdamse woningmarkt als zijn werkveld beschouwt. Er zullen nog veel meer kleine beleggers zijn die hun spaargeld liever uitlenen aan zulke Thomassen om er 4 of 5% rente over te vangen in plaats van het te laten verpieteren op de bank. Het afromen van de woningmarkt (ook) in Oost zal dus nog wel even doorgaan.

Foto: Ook op IJburg (Steigereiland) zijn onlangs diverse gezinshuizen in kleine kamers opgeknipt. Deze verkamering zit niet alleen de woningzoekende in de weg, het zorgt ook voor verminderde leefbaarheid, vinden buurtbewoners.