Nieuws

Het dilemma Diemerpark: meer plek vinden voor sport mét behoud van natuur

Op 15 april is er tijdens een online bewonersavond gesproken over de toekomst van het Diemerpark. Ecologen, de sportverenigingen, het stadsdeelbestuur, de gebiedsontwerper en andere betrokkenen lichtten om beurten hun standpunten toe. De avond verliep in een ontspannen sfeer, terwijl de belangen van alle betrokken partijen – niet verrassend – toch op gespannen voet staan met elkaar. 
Bij de ontwikkeling van IJburg is onvoldoende rekening gehouden met de ‘sportnorm’, het aantal sportvelden gekoppeld aan het aantal woningen. Hierdoor is de toestroom bij AHC IJburg en AFC IJburg enorm, met lange wachtlijsten tot gevolg. De nieuw te ontwikkelen eilanden van IJburg II kunnen hierop niet het antwoord zijn, omdat die eilanden hun ‘eigen’ sportfaciliteiten krijgen. 
Tegelijkertijd heeft het Diemerpark, het meest biodiverse park van heel Amsterdam, in de regio een belangrijke natuurfunctie. De ecologische waarde van het gebied, waar naast bijzondere dieren als de rugstreeppad en de ringslang ook 60 vogelsoorten voorkomen, verdient bescherming. Daarover zijn alle betrokkenen het in ieder geval eens. De centrale vraag is dus nu: hoe kan het sportpark groeien zónder de natuurwaarde van het park (al te veel) te schaden? 

De komende maanden worden de diverse scenario’s verder uitgewerkt. Hierbij wordt geprobeerd binnen de aan ‘sport’ toegewezen 9 hectare te blijven en het sportpark met uitgekiende beplanting en verlichting zoveel mogelijk in te passen in de omringende natuur. 

Wil je meedenken over de plannen? Meld je dan aan voor de klankbordgroep via gebiedsteamijburg.zeeburgereiland.sdo@amsterdam.nl. De bewonersavond is terug te kijken via de website van de gemeente: www.amsterdam.nl, zoekterm: ‘toekomst Diemerpark’. 

Het gemeentebestuur neemt naar verwachting in het laatste kwartaal van dit jaar een besluit over de inrichting van het Diemerpark.