Nieuws

Heropening Nuonweg opnieuw besproken

Op 12 april aanstaande zal wethouder Litjens van Verkeer en Vervoer de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid informeren over de vraag of de ‘Nuonweg’ – voor IJburgers de kortste weg naar winkelcentrum Maxis – weer kan worden opengesteld.

Het is alweer ruim een halfjaar geleden dat het College van burgemeester en wethouders van Amsterdam de gemeenteraad liet weten dat verkeerstechnisch onderzoek heeft aangetoond dat de eind 2013 afgesloten Overdiemerweg ofwel ‘Nuonweg’ in principe weer kan worden opengesteld. Dat was belangrijk nieuws voor IJburgers, die deze weg jarenlang gebruikten om winkelcentrum Maxis te bereiken. Bij de herstructurering van de A1 was hiermee echter geen rekening gehouden en werd de toegang tot deze weg afgesloten. Na veel protesten, van IJburgers maar ook vanuit de fracties in de gemeenteraad, bleef vanaf dat moment de heropening van de Nuonweg voor het gemeentebestuur van Amsterdam een aandachtspunt.

Onder leiding van wethouder Litjens werd vervolgens onderzocht of de weg weer open zou kunnen, en zo ja wat er moest gebeuren om dat voor elkaar te krijgen. Het ging hierbij vooral om het verkrijgen van medewerking van de gemeente Diemen, over wiens grondgebied deze weg loopt.

Verkeerstechnisch bleken er geen bezwaren te zijn, zo kon de wethouder eind juni vorige jaar aan de gemeenteraad vertellen. Maar B&W van Diemen stelden nog verdere eisen. Om Diemen hierin tegemoet te komen moest er aanvullend juridisch onderzoek worden gedaan naar eventuele planschadeclaims die zouden kunnen voortvloeien uit de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. En onderzoek naar het mogelijke verwijt dat – als gevolg van de investering die Amsterdam moet doen om de infrastructuur ter plaatse aan te passen – de bereikbaarheid van de Maxis met ‘illegale overheidssteun’ gerealiseerd zou worden.

Dit aanvullend onderzoek is – zoals de raad vorig jaar werd beloofd – in het eerste kwartaal van 2017 afgerond. Wethouder Litjens zal de resultaten bespreken in de openbare vergadering van de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid, op 12 april aanstaande. Er zullen zeker veel IJburgers op de tribune zitten…

Zie na die datum de website van de Brug voor de resultaten.

Dossier.