Nieuws

Gratis compost Dapperplein

Inwoners van de Dapperbuurt die hun groente- en fruitafval inleveren bij het Zero Waste Lab aan het Dapperplein krijgen daar een zakje compost voor terug. Gemiddeld gooit elke Amsterdammer per jaar tachtig kilo gf-afval in de vuilnisbak. En dat is zonde, want er kan met een composteermachine binnen 24 uur bruikbare compost van worden gemaakt. Zo wordt afval een grondstof.
Het Zero Waste Lab zamelt nog meer recyclebaar afval in, zoals papier, plastic, textiel en e-waste. In ruil voor een volle zak gescheiden afval krijgen bewoners een digitale waardemunt die recht geeft op korting bij meer dan 75 ondernemers in de buurt. Nu wordt in Amsterdam maar 27% van het afval gescheiden, en dat percentage ligt ver beneden het landelijke gemiddelde. Het Zero Waste Lab wil het scheiden van afval leuker en makkelijker maken.