Nieuws

Fonds voor Oost

Amsterdammers nemen steeds meer verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in hun buurt en wijk. Het pas opgerichte Fonds voor Oost sluit aan op deze trend door individuen en organisaties bij elkaar te brengen die een bijdrage aan de stad willen leveren.
In het bijzijn van politici, buurtbewoners en ondernemers lanceerde wethouder Carolien Gehrels met Mustapha El Jarmouni de website van het fonds.
De eerste honderd euro werd gedoneerd door raadslid Marja Ruigrok (VVD), wier initiatiefwetsvoorstel de aanleiding vormde voor de oprichting van het fonds. Het budget wordt ondergebracht in een zogeheten Fonds op Naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Fonds staat open voor tips, plannen en donaties. www.fondsvooroost.nl