Nieuws

Fietspad Maxis–Muiden onderdeel Natuurboulevard

Het fietspad dat tussen het Maxisterrein en Muiden wordt aangelegd maakt deel uit van het project Natuurboulevard. Dit is een recreatieve en ecologische verbinding tussen Amsterdam en de Hollandse Brug en Almere. In samenwerking met de Dienst Landelijk Gebied werkt Staatsbosbeheer in 25 deelprojecten aan de realisatie van dit natuurproject. De gemeente Amsterdam voert twee van deze deelprojecten uit. In 2013 moeten het gehele project zijn voltooid.

De Natuurboulevard beslaat de oevers van het IJmeer en de directe omgeving daarvan. Het loopt over een lengte van ongeveer 12 kilometer van de Hollandse Brug, die Flevoland met het vasteland verbindt, tot aan de oostpunt van IJburg. Ook het gebied bij camping Zeeburg – Bovendiep geheten – hoort erbij. De gebieden Overdiemerpolder, het Diemerbos, de Bloemendalerpolder, de Vechtzone, de Gaasperplas en het Naardermeer zijn straks in één lange groene strook met elkaar verbonden.

Bij de Diemervijfhoek worden in de toekomst onder meer een steiger met uitkijkpost en vijf aanlegplaatsen voor recreatievaart aangelegd.
De aanleg van het fietspad is eind september van start gegaan en is naar verwachting eind 2010 voltooid. In het voorjaar van 2011 kunnen recreanten daadwerkelijk gebruik maken van het nieuwe fietspad. Bij alle werkzaamheden wordt rekening gehouden met de Natuurbeschermingswet.