Nieuws

Extra sportvelden in Diemerpark

Het aantal sportvelden in het Diemerpark wordt flink uitgebreid. Ook komen er 80 tot 100 parkeerplaatsen en zal de zogenoemde saneringsconstructie worden verbeterd. De definitieve beslissing viel op dinsdag 21 juni. Wethouder Thijs Reuten (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Die uitbreiding komt er, dat is het goede nieuws. Hoe precies, daar gaan we de komende tijd aan werken.”

Er zijn verschillende mogelijkheden. In het beste scenario krijgt AHC IJburg (de hockeyclub) er twee velden bij en AFC IJburg (de voetbalclub) één. Bovendien wordt een van de al aangelegde grasvelden omgevormd tot kunstgrasvoetbalveld, zodat beide clubs straks de beschikking hebben over drie kunstgrasvelden. De uitbreiding zal op zijn vroegst in het seizoen 2012-2013 gereed zijn.

De behoefte aan sportvelden op IJburg is groot. Sportpark IJburg, dat in 2010 in gebruik is genomen, barst uit zijn voegen. Zowel voor hockey als voor voetbal staan er honderden kinderen op de wachtlijst. Reuten: “Vanwege de moeilijke omstandigheden kon uitbreiden niet zomaar. Daarvoor was een gedegen onderzoek nodig naar de verhouding tussen de sportvelden, de natuur en de bodemsanering. Daartussenin moest dan ook nog parkeergelegenheid passen.”

Natuur
Het Diemerpark maakt deel uit van een ecologische verbindingszone en vormt het leefgebied van beschermde diersoorten als de ringslang, waterspitsmuis en meervleermuis. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal, langs de oevers en in de zuidoosthoek zijn de natuurwaarden het grootst. Daar mag niet ‘gerommeld’ worden. Reuten: “Laat er geen discussie over bestaan: sport was van meet af aan gepland in het park. Die zes kunstgrasvelden stonden al in het oorspronkelijke plan uit 2002. Maar met het huidige uitbreidingsmodel doen we toch recht aan het oorspronkelijke karakter van het natuur- en recreatiegebied.”

Parkeren
De wethouder is ook verheugd over de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. “Die zijn voor een goede sportfaciliteit onontbeerlijk. Bezoekers moeten op een ordentelijke manier kunnen parkeren. Tussen het fietspad en de velden worden daarom 80 tot 100 parkeerplaatsen gerealiseerd. Van de IJburgers verwachten we echter dat ze op fiets blijven komen. Het wordt nadrukkelijk geen doorgaande route. Het verkeer komt van de Oeverzeggestraat het park in, en dan alleen op dagen dat er gesport wordt.”

Sanering
Tegelijk met de aanleg van de nieuwe faciliteiten zal de saneringconstructie worden verbeterd. Het Diemerpark is aangelegd op een voormalige vuilstort. Via een ingenieus systeem van pompen, putten en drainage wordt het grondwaterpeil laag gehouden en wordt regenwater afgevoerd. Om het systeem te optimaliseren zijn extra ‘onttrekkingsputten’ nodig en moet het drainagesysteem onder de velden worden verbeterd. Deze werkzaamheden worden straks tegelijk met de uitbreiding uitgevoerd. Reuten: “We zorgen ervoor dat sanering en uitbreiding elkaar niet in de weg staan.”

Ten aanzien van het zesde veld zit er nog een klein addertje onder het gras. Het moet worden gebruikt voor zowel sport als kleinschalige evenementen. Reuten: “Die dubbelfunctie is noodzakelijk. Een evenemententerrein stond al ingetekend in het oorspronkelijke ontwerp en nog meer uitbreiden past gewoonweg niet.”

Door Linda van den Dobbelsteen