Nieuws

Expositie over klimaatverandering in het Oosterpark

In het Oosterpark is op dinsdag 1 februari de expositie Here Comes The Flood van kunstenaar Rem van den Bosch geopend door afgevaardigden van de gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De expositie bestaat uit billboards met foto’s die laten zien hoe hoog het water komt als de dijken breken. 

Door het hele land fotografeerde Van den Bosch op herkenbare plekken, die bijvoorbeeld kwetsbaar zijn of juist een aanjager van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Voor de expositie in Amsterdam fotografeerde de kunstenaar ook op plekken in de hoofdstad zoals in de Watergraafsmeer en het Vondelpark. Hij vertelt: “Zonder dijken, duinen en gemalen zouden grote delen van Nederland regelmatig en sommige delen zelfs permanent onder water staan. Lang niet iedereen beseft dat. Nu de zeespiegel stijgt en klimaatverandering voor extremer weer zorgt, wordt wonen in laaggelegen gebieden een steeds grotere uitdaging. Met mijn foto-expositie wil ik de realiteit van een stijgende zeespiegel op een toegankelijke manier presenteren, om zo de dialoog hierover aan te wakkeren.”

In gesprek over klimaatverandering 
In de periode dat Here Comes The Flood rondreist door de stad willen de gemeente en het waterschap, die de expositie naar Amsterdam haalden, de kans grijpen om met inwoners in gesprek te gaan over de uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie: het aanpassen van de stad aan de veranderende weersomstandigheden. Er wordt ook een aanvullend programma opgezet waarbij leerlingen van basisscholen worden betrokken.

Waterschapsbestuurder Peter Smit: “Droge voeten en schoon water lijken vanzelfsprekend, maar zijn dat niet. Het waterschap en de gemeente werken er elke dag hard aan. Zo versterken we de dijken en nemen we maatregelen die nodig zijn vanwege het veranderende weer. Hitte, langere perioden van droogte en hoosbuien stellen ons voor extra uitdagingen. Juist daarom is het belangrijk om daar aandacht voor te vragen.”

Here Comes The Flood is van 1 februari tot en met 31 maart 2022 te bewonderen in het Oosterpark, daarna nog op twee andere plekken in de stad.