Nieuws

Engels voor alle kinderen op De Archipel

Vanaf maandag 31 januari krijgen alle kinderen op basisschool De Archipel Engelse les. Dus ook die in de groepen 1 t/m 6. De school wil graag gebruik maken van het idee dat juist jonge kinderen gemakkelijk taal leren. De Archipel, een katholieke school voor ontwikkelingsgericht onderwijs, wordt in het geven van Engelse les begeleidt door het Europees Platform.

De gemeente Amsterdam stimuleert scholen om vroeg te starten met taalonderwijs door middel van het project Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (VVTO). Ze stelt ook subsidie beschikbaar; voor boeken en voor taalcursussen voor leerkrachten aan de Vrije Universiteit. Het doel van VVTO is om leerlingen een vreemde taal te leren spreken, zodat ze met leerlingen uit het buitenland kunnen praten en samenwerken. 

Op de meeste scholen krijgen kinderen pas Engels vanaf groep 7. Maar het gevoeligst voor taal is een kind juist voor zijn zevende jaar. ‘En het is goed om daar gebruik van te maken’, aldus De archipel.

De leerlingen uit groep 1 t/m 4 leren spelenderwijs Engels door middel van activiteiten, prentenboeken en liedjes. Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 integreren ook andere vakgebieden in de Engelse les.

www.kbsdearchipel.nl