Ingezonden mededeling

Energietransitie in Amsterdam: hoe staan we ervoor?

Nederlandse huishoudens moeten in uiterlijk 2050 van het aardgas af zijn. Dat betekent dat we op een andere manier onze woningen moeten verwarmen. Amsterdam pakt het nog ambitieuzer aan en wil in 2040 al energieneutraal zijn. Hoe geeft Amsterdam vorm aan de energietransitie? En hoe kunnen Amsterdammers hun steentje bijdragen?

Klimaatakkoord en de energietransitie
Het klimaat verandert in een razend tempo. De gemiddelde temperatuur is de afgelopen jaren enorm gestegen. Om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, is Het Klimaatakkoord gesloten. Dit is een overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland om de uitstoot van broeikassen terug te dringen. Hiervoor is het noodzakelijk dat we overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Al deze maatregelen zijn vastgelegd in een energietransitie. Kort gezegd omvat de energietransitie een beleidsplan om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen over te stappen.

Duurzaam elektriciteitsnetwerk
Op dit moment buigt de gemeente Amsterdam zich over de uitvoering van de energietransitie. Uiteraard willen zij zo snel mogelijk aardgasvrij worden, maar daarnaast is er ook de ambitie om het elektriciteitsnet te verduurzamen met het opwekken van wind- en zonne-energie. Zo wordt er op dit moment gewerkt aan het uitstootvrij maken van het openbaar vervoer. Vanaf dit jaar moeten de eerste elektrische bussen gaan rijden in Amsterdam. Daarnaast wordt er op dit moment onderzoek gedaan naar duurzame warmtebronnen, ter vervanging van aardgas. Er zijn drie bronnen die als uitgangspunt genomen worden: het bestaande warmtenet, het oppervlaktewater van bijvoorbeeld het IJ en de restwarmte van de industrie. Ook wordt er gekeken of er warmte teruggewonnen kan worden uit het riool en leidingwater van Amsterdam.

Investeren in energiebesparende maatregelen
Een betere wereld begint bij jezelf, zo luidt de bekende slogan. Iedereen kan een rol van betekenis spelen bij de energietransitie. Woningeigenaren kunnen zelf investeren in het verduurzamen van de woning. Denk hierbij aan het isoleren van de woning, het overstappen op een duurzame verwarmingsinstallatie en het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Om eigenaren te stimuleren om te investeren in energiebesparende maatregelen, biedt de overheid een aantal aantrekkelijke subsidies aan. Zo kunnen mensen een beroep doen op Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) als zij investeren in een warmtepomp, pelletkachel, zonneboiler of biomassaketel. Daarnaast kunnen bewoners een tegemoetkoming krijgen van de overheid als zij investeren in minimaal twee isolatiemaatregelen. Deze tegemoetkoming noemen we de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). 

Overstappen op goedkope energie
Ook voor wie (nog) niet wil investeren, zijn er mogelijkheden tot verduurzaming. Een eerste stap is al gezet als de bewoner via een energievergelijker op zoek gaan naar groene, goedkope energie. Groene energie wordt 100 procent duurzaam opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Daarnaast kunnen mensen ook op een aantal andere manieren geld en energie besparen. Denk hierbij aan korter douchen, de verwarming wat lager zetten en op een lagere temperatuur wassen.