Nieuws

Deelnemers duurzaamheidsmarkt bedenken routes naar beter klimaat

Als onderdeel van de Nationale Klimaatweek hield stadsloket Oost zaterdag een duurzaamheidsmarkt. Experts, organisaties, ondernemers en bewoners toonden hun kijk op biodiversiteit, groene energie en het hergebruiken van spullen. Een overzicht van een markt die zo breed mogelijk informeert over verduurzaming.

Amsterdam streeft ernaar de CO2-uitstoot drastisch te verminderen en in 2040 een aardgasvrije stad te zijn. De gemeente biedt allerlei regelingen om te vergroenen en woningen beter te isoleren. Duurzame staat Indische buurt heeft een overzicht gemaakt van duurzame initiatieven. Een plattegrond geeft met gekleurde stippen aan wat is gedaan in de wijk en waar. Doel is het voor iedereen mogelijk maken te verduurzamen. Eens per twee maanden komen de medewerkers samen. Ze willen hun kaart in de toekomst online zetten en ophangen in wijkcentra, zodat bewoners de duurzame ontwikkelingen in hun buurt kunnen volgen en hopelijk meedoen.

Coöporatie Amsterdam Energie levert groene, lokaal opgewekte stroom. Leden zijn samen eigenaar van het bedrijf en investeren de winst in duurzame, Amsterdamse projecten. Stichting !Woon behartigt belangen van bewoners. Hun energiecoaches geven advies over hoe te besparen op stookkosten en woningen beter te isoleren. Meer Energie, een buurtcoöporatie met inmiddels meer dan 1000 leden, wil in de Watergraafsmeer een warmtenet aanleggen dat 5000 huishoudens verwarmt met restwarmte. Deze CO2-neutrale manier van verwarmen komt van warmte die overblijft bij een energie-omzetting en niet opnieuw in het proces wordt gebruikt.

Het in 2014 geopende, door vrijwilligers gerunde Wibautpark heeft een eigen moestuin waar buurtbewoners telen en zo bekend raken met duurzaamheid. De gezellige, mobiele, in een bakfiets aangelegde theetuin van Botanic Circusserveert overal in de stad en verplaatst zich met emissieloze beenkracht. Ook de smoothies van Botanic Circus zijn uitstootvrij, die komen voort uit trapkracht. De door Ziza Solutios gemaakte bakfiets bestaat deels uit ‘ge-upcycled’ weggegooid hout en fietsafval. Het bedrijf renoveert bakfietsen op maat, elk exemplaar is uniek.

Kunstenaar Robert Pennekamp werkt nog steeds aan een kunstwerk dat hij in het begin met kinderen maakte, een vertelkleed dat mogelijk oneindig doorgroeit. Tegenwoordig dragen ook volwassenen bij aan het werk. De trash art kunst reisde door de Indische buurt, de Transvaalbuurt en Oud-Oost en is gemaakt van verzameld afval, meestal goedkope, gesneuvelde producten van slechte kwaliteit. De afgedankte spullen hebben zo nog een functie en laten tegelijkertijd de schadelijkheid van overproductie zien. Om de productie van gereedschap dat vaak weinig in een huishouden wordt gebruikt tegen te gaan, heeft de Eester een uitleenservice. De buurtorganisatie in het Oostelijk Havengebied denkt mee over (buurtgerichte) org, hulp, leren, recreëren én verduurzamen.

Het Afvalpaleis op de Dapperstraat is expert in het terugdringen van afval. Hun weggeefwinkel en repaircafé geeft meubels, kleding en elektronica een tweede leven. Het is onderdeel van Jungle Amsterdam, een informatie- en adviescentrum voor duurzaamheid dat adviseert over energietransitie, voedsel, gezondheid en biodiversiteit in de stad. Hun flixbrigade helpt de woningen van huishoudens met lagere inkomens beter te isoleren.

Het interactieve leerprogramma voor kinderen Plastic Lab van Ecodam maakt nieuwe producten van afgedankt plastic. Het is gebaseerd op industriële techniek die is aangepast op een schoolprogramma. Kinderen die meedoen verzamelen plastic afval dat wordt versnipperd, verhit en geperst in mallen. Plastic lab is zo een microfabriek waarin echte producten als onderzetters of sleutelhangers worden gemaakt.

Bij de door de OBA (openbare bibliotheek Amsterdam) en de HVA (Hogeschool van Amsterdam) opgezette Buurtcampus Oost werken bewoners en studenten samen. Het contact met bewoners maakt de stad een ‘leslokaal in de praktijk’ voor de studenten. Speerpunten in de projecten tegen bijvoorbeeld voedselverspilling zijn gezondheid, verduurzaming en zelfredzaamheid.

Opzet van de markt is bezoekers beter bekend te maken met een duurzame toekomst. De deelnemende partijen hebben alvast de eerste meters gemaakt in een steeds omvangrijkere en dichterbij komende transitie met zonnepanelen en windenergie als begin.