Nieuws

Debat over polarisatie en vervreemding

Op vrijdag 28 januari 2011 opent stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik de debatreeks ‘Verbinden in Oost’. Een serie debatten die de komende periode op verschillende plekken in het stadsdeel plaatsvindt om polarisatie en vervreemding tegen te gaan. Het thema van het eerste debat is: Polarisatie en vervreemding: vrijheid van meningsuiting of gebrek aan sociale cohesie?

Zijn de verscherpte tegenstellingen in de samenleving tussen de verschillende bevolkingsgroepen het gevolg van de vrijheid je menig te uiten of het gebrek aan verbinding en sociale cohesie in de buurt? Stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik, als verantwoordelijk bestuurder, geeft haar visie over samenleven en verbinden in Oost. Ook wethouder diversiteit Andrée van Es (gemeente Amsterdam) neemt deel aan het debat.

Het project ‘Verbinden in Oost’ bestaat uit een serie van vijf debatten en een expertmeeting. Bewoners, bestuurders, professionals en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk veld gaan met elkaar in gesprek over thema’s als binding met de samenleving, polarisatie tussen diverse bevolkingsgroepen, tolerantie en discriminatie. De organisatie is in handen van het stadsdeel en
Stichting Argan. Met dit project willen ze de verdraagzaamheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen stimuleren.

Verscherpte tegenstellingen in de samenleving
Het huidige politieke klimaat, is volgens sommigen de oorzaak van de verscherpte verhoudingen tussen groepen in de samenleving. Het recht om kritiek te hebben op een godsdienst wordt gezien als vrijheid van meningsuiting. Anderen wijzen naar de opkomst van de islam en zien dit als een bedreiging voor de westerse normen en waarden. Daarnaast merken vertegenwoordigers van
maatschappelijk organisaties op dat enkele jongeren zich afkeren van de samenleving omdat zij zich in hun identiteit aangetast voelen. Maar sommige jongeren zijn zelf ook niet verdraagzaam tegenover andere bevolkingsgroepen of tegen mensen met een andere seksuele geaardheid. Deze ontwikkelingen voeden het toenemende gevoel van onveiligheid en intolerantie in de buurten.

Stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik: “In Oost leven veel bevolkingsgroepen door elkaar, maar we kennen vaak onze buren niet eens. We klagen over elkaar maar gaan niet met elkaar in gesprek. Er zou al zoveel gewonnen zijn als we ons wat meer zouden verdiepen in de gevoelens, drijfveren en standpunten van een ander. Niemand kan zich afzijdig houden, we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om samen te leven. Ik hoop dat de debatreeks hier een bijdrage aan kan leveren.”

Het eerste debat vindt plaats op 28 januari van 18.30-21.30 uur in het CBK Amsterdam, ingang Oranje Vrijstaatplein 2 (Stadsdeelhuis). Gespreksleider is Martijn de Greve. Aanmelden kan via emailadres: debatoost@argan.nl.

De andere debatten zijn op 25 februari, 25 maart, 22 april en 30 september.
De slotbijeenkomst is op 18 november 2011. Kijk voor informatie op www.oost.amsterdam.nl.