Nieuws

‘De ouders zeiden: we zijn blij dat hij een keer een weekje voor zichzelf heeft’

Sommige kinderen kunnen deze zomer niet met vakantie. Omdat hun vader of moeder ernstig ziek is, of omdat hun ouders onder bewind staan. Om deze gezinnen een adempauze te gunnen organiseert Humanitas in de bossen achter Amersfoort vier Kindervakantieweken. Slapen in een stapelbed, naar het zwemstrandje, een speurtocht – en dat allemaal met een groep leeftijdsgenoten. Die vaak ook lotgenootjes zijn, maar dat weten de meeste kinderen niet.

Maxime en Pleun, beiden net afgestudeerd, begeleiden in augustus het kamp voor 11- en 12-jarigen. Ze kennen het kampterrein in Voorthuizen van eerdere zomers: er zijn drie slaapzalen, een speeltuin en een zwemwater met strandje. Er gaan deze zomer in totaal bijna tweehonderd kinderen mee, waarvan 43 uit Amsterdam. Met twee man begeleiding per zes kinderen, een keukenploeg, twee vliegende kieps en twee hoofdleiders zijn er per kampweek zo’n twintig vrijwilligers nodig.

“Wij bereiden alles voor en verdelen de taken. Ik organiseer bijvoorbeeld de sportdag”, vertelt Maxime. Ze heeft ook een deel van de huisbezoeken afgelegd, een belangrijke, maar tijdrovende taak. Verschillende instanties in de stad dragen kinderen voor en zorgen ervoor dat Humanitas op de hoogte is van de gezinssituatie, gedragsproblemen of medicatie. Op die manier ontstaat er een heel diverse groep kinderen, die zichzelf soms in elkaar herkennen. Zo zei vorig jaar een kind tegen Pleun: “Juffrouw! Het is zo toevallig, er is hier een kindje waarvan de papa ook in de gevangenis zit.”

Humanitas betaalt de busreis, de locatie en het eten, en ook de ouders dragen bij in de kosten. Maar het budget is krap, en daarom zamelen de begeleiders ieder nog zo’n 45 euro in bij familie en vrienden. Genoeg voor een leuk extraatje als een bezoek aan het Openluchtmuseum of het zwembad.

Pleun en Maxime doen tijdens de kampen ervaring op in hun vakgebied, de gedragswetenschap. “Maar dat is niet de reden dat ik ermee ben gestart”, zegt Pleun. “Ik doe het omdat ik het leuk vind. Tijdens het kamp ben je geen hulpverlener; de kinderen zijn juist even lekker weg van dat alles. Maar we luisteren natuurlijk wel als een kind ergens mee komt.”

Is vrijwilligerswerk ook iets voor jou? Humanitas biedt hulp op het gebied van eenzaamheid, rouwverwerking, opvoeden en meer. Op www.humanitas.nlvind je alle informatie.