Nieuws

De Nieuwe Ooster wint Gouden Piramide

Op 22 november heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Gouden Piramide 2014 uitgereikt aan begraafplaats en crematorium De Nieuwe Ooster. Het is de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, die gegeven wordt voor de restauratie van het park en de gebouwen. Naast een trofee bestaat de prijs uit een geldbedrag van 50.000 euro en een architectuurplaquette.
De restauratie heeft zo’n 13 jaar geduurd. Naar analogie van een ‘streepjescode’ werd het nieuwste deel van de begraafplaats opgedeeld in evenwijdige stroken die ruimte bieden aan de meest uiteenlopende manieren om overledenen te gedenken. Ook het entreegebied is onder handen genomen; de uit 1939 daterende aula is gerestaureerd en uitgebreid met een nieuw crematorium. www.denieuweooster.nl.

Lees ook:
Begraafplaats is geen dode boel (23-12-2013)