Nieuws

De feiten over Blauwalg#IJburg en ver daarbuiten

Zwemmen in open water? Afgezien van het feit dat het niet overal is toegestaan, kun je er behoorlijk ziek van worden. Blauwalg, bacteriën, parasieten, bij zomerse temperaturen gedijen ze prima. En komen ze in aanraking met je huid of krijg je een slok water binnen dan kunnen de gevolgen ernstig zijn. Huiduitslag, misselijkheid, buikloop, niet leuk. Soms gonst het van de geruchten over bijvoorbeeld Blauwalg. Maar beter is het om de officiële kanalen, zoals de website van de provincie, in de gaten te houden.

Om zwemmers en pootjebaders tijdig te kunnen waarschuwen houdt de Provincie Noord-Holland de kwaliteit van het zwemwater in de gaten. Bij de meer dan honderd officiële (dat wil zeggen: drukbezochte en goed geoutilleerde) zwemplekken in de provincie worden regelmatig watermonsters genomen. Op hun website www.noord-holland.nl (Trefwoord Zwemwaterkwaliteit) of via de zwemwatertelefoon 0800 9986734 (toets 2) is dagelijks te zien en te horen hoe het op deze plekken met de kwaliteit van het oppervlaktewater is gesteld. Afhankelijk van de situatie kan een waarschuwing, een negatief zwemadvies dan wel een zwemverbod worden uitgevaardigd. Die maatregelen worden ook ter plaatse op borden kenbaar gemaakt.
 
Strand IJburg
Wat IJburg betreft is Strand IJburg zo’n officiële zwemplek, die in het waarschuwingssysteem van de Provincie is meegenomen. Het Diemerparkstrand moet die titel weliswaar nog verdienen (volgens een woordvoerder van de Provincie kan het nog tot 2013 duren voordat ook het Diemerparkstrand op basis van onder meer het getelde aantal bezoekers in de lijst wordt opgenomen) ook hier wordt de waterkwaliteit regelmatig gecontroleerd. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met het stadsdeel Oost, dat er ook voor zorgt dat er borden staan als er iets niet pluis is.
Voor de goede orde: al het andere water in en om IJburg is – hoe aantrekkelijk het ook mag zijn – géén zwemwater. Wie er toch gaat zwemmen loopt niet alleen een gezondheidsrisico maar kan ook een waarschuwing of – bij herhaling – een proces verbaal aan zijn zwembroek krijgen.

Als de kwaliteit van het zwemwater te wensen overlaat, hanteert de Provincie Noord-Holland het volgende waarschuwingssysteem:
Bij een waarschuwing is er een gering gezondheidsrisico. Vooral kwetsbare groepen (jonge kinderen, oudere mensen) wordt afgeraden te gaan zwemmen. Behoort u niet tot die groepen, dan kan zwemmen geen kwaad, zolang u geen water binnenkrijgt.
Bij een negatief zwemadvies kunt u beter niet gaan zwemmen. De kans dat u ziek wordt is dan redelijk groot.
Bij een zwemverbod is het risico dat u ziek wordt zo groot dat zwemmen voor niemand is toegestaan.

Check de site van de Provincie Noord-Holland voor actuele informatie. Daar staat precies waar je niet kan zwemmen.

Door Carla M. Peddemors